Financieel Management in de overheid en non profit sector: Presentaties en foto’s

Voor de bijna 200 bezoekers was het Jaarcongres Financieel Management in de overheid en non profit sector een dag vol nuttige workshops, gastvrijheid en kennisuitwisseling. Sprekers waren onder meer Jaap van Duijn, Gerard Boot (directeur Financien Gemeente Den Haag en winnaar van de Public Finance Award 2006). Hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de Public Finance Award 2007.

Verder waren er paneldiscussies met onder meer Tjero Zomer, CFO transavia.com en Ton Ruhe van TU Delft. Hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de Public Finance Award 2007. Uit negen genomineerden, kwam financieel concerndirecteur van De Alliantie, Arnold Pureveen, als winnaar uit de bus.

Een blijverraste Pureveen kreeg uit handen van juryvoorzitter Tom Groot (Hoogleraar Accounting aan de VU Amsterdam) de felbegeerde tombstone uitgereikt.

De verkiezing van Public Finance Award wordt georganiseerd door Alex van Groningen Corporate Finance & Training.De presentaties werden drukbezocht, maar wilt u de presentaties van de spekers nog eens bekijken of heeft u iets gemist? Hier vindt u alle presentaties bijelkaar.

Was u er deze keer niet bij? Niet getreurd, hieronder vindt u ook de foto’s voor een impressie van de dag.

Plenaire paneldiscussie: Publieke sector ontmoet private sector
Hoe bedrijfsmatig moet de overheid gaan werken? Over het spanningsveld waarbij enerzijds de klant centraal staat en anderzijds efficiënter gewerkt moet worden en voldaan moet worden aan regelgeving.
Deelnemers: Guus Broos, lid Raad van Bestuur Orbis medisch en zorgconcern, Tjero Zomer, CFO transavia.com, Ton Ruhe, CFO TU Delft en Eelco Damen, voorzitter van de Raad van Bestuur Cordaan

Performance Management
The presentation gives an overview of the EPO and its corporate governance through i.a. the methodology of Balanced Scorecard. door: Frank van den Broek, Directeur Europees Octrooi Bureau
Panel: Harry Jansen, Directeur Financiën & Control CWI Nederland
(niets van deze publicatie mag worden gebruikt of vermenigvuldigd zonder toestemming van de auteur)

Transformatie van de financiële functie
Overheid en non-profit organisaties zijn volop in beweging om hun organisatie aan te passen aan de vraag om grotere flexibiliteit en slagvaardigheid en een nog scherpere focus op de wensen van klanten. Wat voor uitdagingen en druk brengt deze ontwikkeling met zich mee voor financiële afdelingen?
Door: Gerard Boot, Hoofd Financiën Gemeente Den Haag
Panel: Evert Janssen, Domeinmanager Provincie Zuid Holland en Gert-Jan Buitendijk, Directeur FEZ Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De rol van cost management bij de omslag naar outputsturing bij verzelfstandigde rijksdiensten (Zelfstandige bestuursorganen en Agentschappen)
Met de ZBO-gang in 2004 van het CBS is de aandacht voor de bedrijfsvoering steeds meer manifest geworden. Hierdoor is een ontwikkeling ingezet om een kostprijsmodel uit te werken om een beter inzicht te krijgen in de kostenopbouw en het sturen op resultaten (output) mogelijk maken. Tijdens mijn presentatie zal ik aandacht besteden aan de uitdagingen en valkuilen van dit ontwikkeltraject binnen het CBS.
Door: Leny Werkhoven, directeur bedrijfsvoering Centraal Bureau voor de Statistiek
Panel: Geert van Wijk, Financieel Directeur Drechtwerk

Het toepassen van Best Practices in de publieke sector
In een interactieve presentatie zal worden aangegeven in welke valkuilen Meavita is gelopen in de strijd om administratieve processen onder te brengen in een shared service center.
Door: Robert van Schagen, Directeur Dienstencentrum Meavita
Panel: Jan Willem Meinsma, Directeur Financiën & Control Universiteit Utrecht

Nieuwe financiering in de zorg: een financieel meerjarenmodel als richtsnoer
De consequenties van de nieuwe bekostiging per 1 januari 2008 en 2009 voor de planning-en controlcyclus. Daarnaast zal ingegaan worden op de invoering van integrale bekostiging en de gevolgen voor de besluitvorming van nieuwbouw- en verbouwplannen van ziekenhuizen.
Door: Ton van Veen, Hoofd Financiën, Informatie & Control HagaZiekenhuis
Panel: Joris van Wijngaarden, Directeur Financiën & Informatisering Carante Groep en Frans Schaepkens, Financieel Manager Antonius Ziekenhuis

• In control: Statement of echt betere beheersing (download volgt binnenkort)
Meer controlregelgeving, minder ongelukken! Maar motiveert het tot de stap extra voor werkelijke beheersing en uitmuntende resultaten? Spelregels rond vertrouwen en ruimte als het betere “in control” alternatief: de BZK-praktijk
Door: Joep Bremmers, Directeur gemeenschappelijke diensten Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Panel: Peter Provily, Hoofd planning en control, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Hans van Elzakker, Directeur Financiën Stichting ROC Eindhoven

Human Capital / Talent Management
Overheid en non profit organisaties werken steeds marktgerichter. De focus ligt op de wensen van de klant. Wat is de impact hiervan op instroom, flexibiliteit en ontwikkeling van mensen die werkzaam zijn op de financiële afdeling?
Door: Alex-Jan de Jong, Directeur van de interdepartementale Shared Services Organisatie Flexchange (organisatorisch ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Panel: Charles Evers, Concern controller Schiphol Group

Integrale sturing binnen De Alliantie
Met een duidelijke visie op (financieel) Performance Management is woningcorporate De Alliantie klaar voor de toekomst. Sturing op financiële targets en KPI’s middels scorecards. Efficiënte financiële plannings- en budgetteringsprocessen.
Door: Arnold Pureveen, Financieel Concerndirecteur De Alliantie
Panel: Eric Kemperman, Financieel Directeur a.i., PWS Rotterdam en Hans Smit, Hoofd Financien Gemeente Alkmaar

De groei voorbij?!
Nederland kan de komende twintig jaar weinig economische groei meer verwachten, stelt Jaap van Duijn. Na de ongekende welvaartsstijging sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we nu te kampen met verzadiging, vergrijzing en de concurrentie van nieuwe landen. Op termijn zal de bevolking gaan dalen. Voor onze rijkdom hebben we een hoge prijs betaald: een aanslag op het milieu, een overvol land, een verlies aan rust en ruimte. Aan meer materiële welvaart is nauwelijks behoefte – wel aan meer welzijn. Maar zijn we bereid de inspanningen te verrichten om terug te winnen wat verloren is gegaan?
Door: Jaap van Duijn

Foto’s:

Gerelateerde artikelen