Financieel directeuren lopen niet warm voor Europese vennootschapsbelasting

Nederlandse CFO's lopen niet warm voor de Europese vennootschapsbelasting. Ruim 60% denkt deze Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) nadelig is vo

Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte. Ook laat het onderzoek zien dat financieel directeuren de kans klein achten dat andere lidstaten de EU in de komende vijf jaar zullen verlaten.

“De Europese Unie viert dit jaar haar zestigjarig bestaan en wordt tegelijkertijd geconfronteerd met uitdagingen als populisme, lage groeicijfers, vluchtelingen en de Brexit. Op de vraag hoe de EU zijn toekomst veilig kan stellen, gaf 60% van de ondervraagde CFO’s ‘een Europa met meerdere snelheden’ als antwoord”, zegt Frank Geelen, partner en CFO program lead Deloitte. 20% van de respondenten geeft aan dat verdere economische en politieke integratie vereist is terwijl 5% aangeeft de EU te willen houden zoals deze nu is.

Nieuwe -exits?

De Nederlandse financieel directeuren werden verder gevraagd naar de kans dat andere lidstaten de komende vijf jaar zullen vertrekken uit de EU. Slechts 15% van de CFO’s geeft aan dat er een kans is van meer dan 40% dat andere EU-lidstaten het Britse voorbeeld zullen volgen.

Europese vennootschapsbelasting (CCCTB)

In oktober vorig jaar kondigde de Europese Commissie plannen aan voor de invoering van een Europese vennootschapsbelasting, de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). “Het voorstel is gedaan om te komen tot één geharmoniseerde heffingsgrondslag voor multinationals die actief zijn in EU-rechtsgebieden. Één stel regels om de belastbare winst van bedrijven in de EU te berekenen”, aldus Stephen Brunner, partner Global Business Tax bij Deloitte. De ondervraagde CFO’s waren overwegend neutraal over de invoering van de CCCTB (42%). 32% is positief en 5% staat negatief tegenover CCCTB. Slechts 17% van de CFO’s verwacht dat hun bedrijf meer belasting zal gaan betalen onder CCCTB. 63% van de ondervraagde CFO’s denkt dat de CCCTB nadelig is voor de concurrentiepositie van Nederland.

Gerelateerde artikelen