Financials vinden hoog salaris niet belangrijk

fallback
Geld is niet het allerbelangrijkste voor een financial bij de keuze voor een werkgever. Werksfeer en bedrijfscultuur zijn het belangrijkst, gevolgd door werkinhoud. Het salaris, door ruim twee op de vijf genoemd, komt een derde plek. Dat blijkt uit onderzoek van Finance.nl, de vacaturesite voor financials, onder 1576 financieel managers.

Financiële professionals met een salaris van boven de 100.000 euro per jaar waarderen hun huidige werk met een hoger rapportcijfer dan financiële professionals met een lager salaris. Minder belangrijk lijken mogelijkheden tot specialisatie (5%) en secundaire arbeidsvoorwaarden (11%) voor de financiële professionals.


Voor financials met een relatief laag salaris (23.000 – 40.000 euro per jaar) zijn doorgroeimogelijkheden en opleidingsmogelijkheden relatief belangrijke factoren bij de keuze van een nieuwe werkgever. Voor financiële professionals met een salaris tussen 40.000 en 60.000 euro per jaar, lijkt het salaris wel een belangrijke factor bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Werkinhoud gaat vooral bij de hogere salariscategorieën een belangrijke rol spelen. Financiële professionals met een hoog salaris (meer dan 100.000 euro per jaar) vinden voornamelijk het internationale karakter van een bedrijf belangrijk.


Imago van de werkgever wordt door 17% van de financiële professionals als belangrijk ervaren. Onder dit aspect valt alles wat te maken heeft met hoe de externe omgeving aankijkt tegen de organisatie en hoe de omgeving de organisatie beoordeelt. Groei- en opleidingsmogelijkheden door 16%. Onder dit aspect vallen mogelijkheden tot doorgroeien binnen de organisatie naar een hogere functie, mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en groei door opleiding en ervaring.


Een internationaal karakter van de organisatie is door 12% van de deelnemers aan het onderzoek genoemd. Onder dit aspect valt de mate waarin de organisatie zich op de internationale markt begeeft. Dit kan overigens zowel Europees als globaal zijn.


De organisatiestructuur van de organisatie wordt door 10% van de financiële professionals als belangrijke keuzefactor genoemd. Hierbij valt te denken aan positieve kenmerken zoals: de omvang van de organisatie, een platte structuur, (de)centraliteit, korte lijnen, HR beleid, personeelsbeleid en goede managementinformatie.


Een meer persoonlijke overweging, het kunnen toepassen van relevante kennis en ervaring, is door één op de tien respondenten aangedragen. In deze categorie gaat het om het kunnen toepassen van de kennis en ervaring die is opgedaan in de opleiding of via werkervaring en het hebben van affiniteit met de branche waarin de organisatie opereert.


Professionaliteit, deskundigheid en ervaring is eveneens door 10% genoemd. Hieronder vallen aspecten die te maken hebben met de wijze waarop de organisatie specifieke kennis en ervaring heeft, beheert en uitdraagt. Ook de een goede kwaliteit van kennis, product of dienst wordt hiertoe gerekend.


 

Gerelateerde artikelen