Financials van de toekomst

Wie zijn de meest veelbelovende jonge controllers en financials? Enige tijd geleden legden wij u deze vraag voor, waarna de reacties binnenstroomden. Jonge financials meldden zichzelf aan of collega's gaven de naam door van veelbelovende talenten. Wij stellen u voor aan 25 jonge financials.

Daniël Kram (1981)
Werkzaam als business controller bij Intrum Justitia Nederland

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Dagelijks als spin in het web fungeren en als financiële vraagbaak de diverse interne klanten voorzien van financiële informatie. Voornamelijk de diversiteit van deze functie is voor mij constant een uitdaging. Het werk loopt van het uiteenzetten van een businesscase, het beoordelen van investeringsaanvragen en offertes opstellen voor onze commerciële afdeling tot het fungeren als sparringspartner voor onze operationele afdeling. Tevens is het voor mij een uitdaging om nieuwe theorieën toe te passen in de dagelijkse praktijk.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘De business controller blijft een belangrijke rol tussen de diverse disciplines in de organisatie. En diverse stuurinformatie blijft de basis voor een gedegen strategie en de toekomstige koers van de organisatie.’

Wat zijn uw ambities?
‘In vijf tot acht jaar zou ik graag de functie van financial director willen vervullen. Ik zie daarom de huidige ervaring van zowel financial als business controller als een gedegen basis voor de volgende stap.’

 

Danny Veenstra (1981)
Assistent-controller bij Atos Origin

 


Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Controlling: maandafsluiting, rapportering, intercompany-afstemming, interne controle en inkoopproces subcontractors. De uitdaging ligt bij het tijdig en juist informeren van stakeholders over de sterktes en zwaktes van het financiële proces. Accounting: Volledigheid en betrouwbaarheid project- en urenregistratie, voorzien in de vraag naar operationele
financiële informatie. De uitdaging ligt hier in het overtreffen van de verwachtingen die de business heeft van financiën en administratie.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Ik denk dat in de toekomst meer toegevoegde waarde, buiten het aanleveren van juiste cijfers en financiële adviezen, van de controller wordt verwacht. Denk aan de bijdrage aan het controlsysteem. Alhoewel het budget nog steeds een veelgebruikt financieel instrument is, levert het niet altijd de control die van het budget wordt verwacht. Er zijn andere instrumenten voor handen die de functie van het budget kunnen overnemen, zoals rolling forecasts en de balanced scorecard, en tegelijkertijd niet de nadelige gevolgen hebben.’

Wat zijn uw ambities?
‘CFO worden in een internationaal opererende onderneming. Die ambitie wil ik bereiken door hard te werken en het volgen van opleidingen.’

 

Pieter Dekker (1980)
Werkzaam als interim-professional finance via Yacht

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Als interim-professional finance wordt er van mij verwacht dat ik in iedere organisatie op korte termijn een toegevoegde waarde kan bieden. Dit vraagt resultaatgerichtheid, samenwerking, organisatiesensitiviteit en leervermogen.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Organisaties kunnen niet overleven zonder waarde te creëren in de omgeving. De grote uitdaging is en blijft om daarom de concurrentie steeds een stap voor te zijn. De verschillende vakgebieden in een organisatie moeten steeds effectiever samenwerken. Finance mag hierin niet solistisch optreden. Finance moet meer en meer de taal van sales, marketing, IT, logistiek en de operatie spreken.’

Wat zijn uw ambities?
‘Mijn ambitie is om de komende jaren door te groeien naar de functie van een business controller die inzetbaar is in veel verschillende branches en organisaties.’

 

Rob Kiers (1980)
Werkzaam als international projectmanager finance bij Nutreco

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Het project waar ik onderdeel van uitmaak, is een internationaal project om in alle businessunits van Nutreco, ongeveer dertig wereldwijd, de financiële organisatie te standaardiseren. De basis voor deze standaardisatie is IFRS en de volgende zaken worden gestandaardiseerd: chart of accounts, accounting policies, accounting treatments en rapportages. Deze standaardisatie gaat tevens samen met de uitrol van een nieuwe managementinformatie gereedschap.

Concreet betekent dit dat ik samen met andere projectteamleden de businessunits een aantal malen bezoek om een kick off te doen, de standaardisatie te valideren en de lokale implementatie te begeleiden. De grootste uitdagingen in de functie zijn het omgaan met culturele verschillen en weerstand. De verschillen tussen lokale regels en IFRS en het omgaan met deze verschillen zorgen voor lastige situaties, zowel op inhoudelijk vlak als op het gebied van weerstand. Daarnaast zorgt het doorvoeren van standaardisatie en verandering altijd voor uitdagingen.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘De financiële functie kent twee stromen. De eerste is een specialistische stroming, waarin de financiële functie steeds meer vraagt om specifieke kennis van bepaalde vakgebieden: SOx, IFRS, risicomanagement, beheersing van grote projecten, etcetera. Deze stroming is reeds ingezet in een shared service centra, waar standaardisatie en specialisme worden gecombineerd. Ook in de controlwereld neemt deze specialisatiestroming steeds grotere vormen aan met het ontstaan van risk controllers, purchase controllers, proces controllers en projectcontrollers.

De tweede stroming is een meer generalistische stroming waarin de CFO-rol op alle niveaus in de organisatie vorm krijgt. Er vindt een verdere integratie plaats tussen het businessmanagement en de businesscontroller. Deze laatste wordt steeds meer een volwaardig lid van het managementteam met als primaire portefeuille de beheersing van de business. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een vergaande matrixvorming in de financiële functie met specialisten voor specifieke vakgebieden en generalisten in de managementteams.’

Wat zijn uw ambities?
‘Ik wil vanuit de financiële functie verder doorgroeien naar business control of algemeen management in een groot bedrijfsonderdeel. Mijn ambitie is een functie die finance gebruikt om het bedrijf beter te sturen, prospectief gebruik van cijfers, een functie met een vergaande integratie van business en finance.’

 

Remco Croon (1978)
Senior consultant bij Limbus

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Telkens weer maatwerk en oplossingen leveren voor bestaande vraagstukken. Daarnaast noem ik het vertalen van theorie en wet- en regelgeving, denk aan IFRS, corporate governance en activity based costing, naar de lokale situatie bij de opdrachtgever. Verder is het een uitdaging om situaties waarin weerstand bestaat om te buigen zonder aan je eigen visie en mening voorbij te gaan. Het ultieme doel is het oplossen van het vraagstuk en een tevreden opdrachtgever.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Ik denk dat er verdergaande standaardisatie plaats gaat vinden en zie een verdere integratie van de financiële functie in de reguliere bedrijfsprocessen voor me.’

Wat zijn uw ambities?
‘In vijf jaar wil ik partner zijn. Binnen vijf á tien jaar zou ik graag een eigen adviespraktijk hebben. Over tien jaar en verder? CFO in de financiële dienstverlening!’

 

Robert Dijkstra (1978)
Business Controller Mediq Apotheken bij OPG Groep

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘De grootste uitdaging in mijn huidige functie is het sparren met lijnmanagers over de business om vervolgens een financiële vertaling te maken.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘De controller van de toekomst moet zich steeds meer bezighouden met de business. In mijn ogen betekent dit een grotere rol op het gebied van strategie en operationele advisering.’

Wat zijn uw ambities?
‘Blijvend uitdagingen vinden in functies met raakvlakken op de gebieden
financiën, strategie en operatie.’

Tim Draaijer (1978)
Werkzaam als interim-manager finance/controller, zelfstandig vanuit eigen bedrijf Tidra

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Ik word door bedrijven ingehuurd voor projecten of interim-opdrachten met een gemiddelde looptijd van ongeveer vier á vijf maanden. Het is steeds een grote uitdaging om in korte tijd een bedrijf zo goed mogelijk te doorgronden – wat betreft cultuur, mensen, financiële stromen, processen en systemen – om vervolgens zo snel mogelijk van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Van de controller wordt steeds meer gevraagd om succesvol te opereren in een organisatie. Naast uitstekende technologische, systeem- en proceskennis, meedenken met de business (lange termijn visie, sparring partner en monitoren en vertalen resultaten) en omgaan met mensen (leidinggeven, netwerken en motiveren) is natuurlijk een solide
financiële basis (boekhouden, verslaglegging, administratieve organisatie etcetera) noodzakelijk. Ik denk dat de controller van de toekomst een stevige persoonlijkheid is die deze componenten allemaal goed beheerst. Daarbij komt dat een bedrijf met een controller met uitstekende technologische kennis een voordeel heeft . Bij onjuiste inrichting of gebruik van systemen worden andere componenten ook een stuk lastiger te managen.’

Wat zijn uw ambities?
‘Uitdagende en leuke projecten doen bij interessante bedrijven, tevreden klanten achterlaten en mezelf op persoonlijk gebied blijven ontwikkelen.’

 

Marthijn Graafland (1978)
Finance director & concert tour manager bij Andre Rieu Productions North America

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Een belangrijke taak is het opzetten van een succesvolle tour – op basis van analyse van historische gegevens – en financieel gunstige contracten afsluiten met zalen. Tijdens de tour afrekenen met de zaal, waarbij onder meer de juistheid van kosten een issue is. Een andere taak is het allround financiële management van de Amerikaanse en Canadese entiteiten, vaak in samenwerking met collega’s in Maastricht en Los Angeles.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Ik zie de toekomst van het vak zonnig in. Een goed financieel beleid blijft een basiselement van elk succesvol bedrijf en financiële mensen zijn altijd nodig. Ik vrees wel dat een overmaat van regeltjes maakt dat de beroepsgroep veel tijd kwijt is met puur financiële en compliance zaken. Zoblijft er geen tijd meer over voor de businessrol waar tegenwoordig zoveel over wordt gesproken.

Als de financieel manager als een soort consultant zich vrij in het bedrijf kan bewegen, kan hij meer bijdragen. Hij heeft dan ook een leukere baan dan als hij puur boekhouder is. Om de omslag van boekhouder naar businesspartner te maken, moet wel eerst het woord controller worden afgeschaft . Ik heb bij mijn vorige werkgevers Akzo Nobel en Organon gezien dat veel mensen buiten finance deze titel puur als ‘verantwoordelijk voor het uitoefenen van controle’ zien en helemaal geen link leggen naar iets als performance management.’

Wat zijn uw ambities?
‘Ik ambieer om een brede rol te vervullen in een relatief klein, maar zeer internationaal georiënteerd bedrijf of eventueel in een autonome unit van een middelgroot bedrijf. Dit gaat dus verder dan de controle van de juistheid van de cijfers of een goede interne controle. Op middellange termijn ambieer ik om de financieel eindverantwoordelijkheid van een dergelijk bedrijf te dragen.’

Saskia Kersemaekers (1978)
Werkzaam als senior advisor bij Ernst & Young

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Het combineren van brede managementvaardigheden met vakinhoudelijke, specialistische kennis. De uitdaging advies geven is met de klant samenwerken om tot nieuwe ideeën of producten te komen, die hij niet alleen had kunnen ontwikkelen.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘In het adviseurvak komt steeds meer behoefte aan strategisch advies, gefundeerd op financiële parameters. Er is nog veel discussie over de definitie van in control zijn zoals SOx deze oplegt, maar de trend is helder: strategische beslissingen staan niet los van de financiële positie van een bedrijf en iedere strategisch leider moet zijn visie op de financiële control ontwikkelen en ten uitvoer brengen. Adviseurs zijn er om kritische vragen te stellen en gezamenlijk de mogelijkheden te ontdekken.’

Wat zijn uw ambities?
‘Mijn ambitie is om klanten te versterken in het bouwen van gezonde en solide bedrijven waar de maatschappij trots op kan en moet zijn. Daarbij vind ik dat Nederland niet langer alleen Nederland is. Het is deel van Europa. Mijn ambitie is dan ook om Europees niveau te denken en verder te groeien.

Frank Leliveld (1978)
Financial controller bij IBM Benelux

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘De grootste uitdaging is om te zorgen voor nauwkeurigheid en bruikbare managementinformatie, zodat de unit kan blijven groeien zonder de strategische ontwikkelingen uit het oog te verliezen en daar op te anticiperen.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘De huidige situatie, waar low value finance-taken in het buitenland worden uitgevoerd in shared service centers is zeker niet het eindpunt. De outsourcing breidt ook uit naar van oudsher high value financefuncties. Het is dus belangrijk dat je anticipeert op deze ontwikkeling, jezelf steeds probeert te verbeteren en added value aan de business blijft leveren. Soft skills worden steeds meer een differentiator in dit proces. Gelukkig heeft de financiële functie van IBM in de Benelux hierop geanticipeerd door een development model te creëren. Daardoor is de Benelux nu leidend voor de andere landen in de EMEA-regio.’

Wat zijn uw ambities?
‘Er zijn veel verschillende interessante functies in financiën, maar mijn doel is om te groeien naar een leidende rol in complexe financiële deals en acquisities, die een strategische rol spelen in de performance van een organisatie.’

Jenneke Silvis- Werschkull (1978)
Werkzaam als senior finance specialist via ConQuaestor

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Werken bij de klanten van ConQuaestor en daar verschillende opdrachten uitvoeren. Van het voeren van een complete administratie tot het inrichten van een nieuwe debiteurenadministratie… Steeds een andere opdracht in een andere branche maakt het werken voor ConQuaestor interessant, leuk en leerzaam.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Doordat software meer taken overneemt van mensen, neemt het belang van controleren toe. Gevaar blijft dat men door de grote hoeveelheid aan informatie die in de software kan worden opgeslagen en kan worden gegenereerd, door de bomen het bos niet meer ziet. En passant kan men dan op basis van de verkeerde zaken sturen.’

Wat zijn uw ambities?
‘Mooie dingen ontwikkelen voor de klanten van ConQuaestor. Daarnaast mijzelf ontwikkelen als persoon en meer ervaring krijgen.’

Peter van den Dungen (1977)
Medior interim professional bij Yacht, momenteel werkzaam als business controller bij Vodafone

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Als interim-professional kijk ik ongeveer elk half jaar weer in een andere keuken van een groot bedrijf. Nu ben ik bij Vodafone als business controller aan de slag. Daar maak ik businesscases om nieuwe proposities in de markt te zetten. Daarnaast ben ik verantwoordelijk op financieel gebied voor 100 miljoen euro omzet en beheers ik de planning en control-cyclus.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Mijn visie is dat het vak van business controller uitgroeit tot een vak waarin hij steeds meer de sparringpartner wordt van het management en zelf proposities mee gaat ontwikkelen.’

Wat zijn uw ambities?
‘Mijn ambitie is om voor mijn veertigste door te groeien tot CFO bij een beursgenoteerde onderneming.’

Juriaan Tholenaar (1977)
Werkzaam als finance manager bij Moët Hennessy Nederland

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘De financiële afdeling is de ruggengraat van de organisatie. Enerzijds moet finance de internationale groepsprocedures volgen, anderzijds moet het de ondernemerschap in de organisatie stimuleren. Finance moet de behoeftes van de organisatie in een continu veranderende markt aanvoelen en hierop inspelen. Naast de gebruikelijke rapportage is het daarom belangrijk als afdeling een pro-actieve houding aan te nemen. Het is de taak van de financiële manager deze werkhouding te stimuleren.

In mijn functie als finance manager ben ik naast finance, ook verantwoordelijk voor de processen in logistiek, human resource, customer service en IT. De uitdaging is deze processen te optimaliseren en goed te coördineren om op de korte en de lange termijn een gezonde groei van onze producten te bewerkstelligen.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Voorheen was de voornaamste rol van een controller het bijhouden van de transacties en het volgen van de administratie. De rol van controller is veranderd en wordt complexer. Er wordt verwacht dat een controller strategisch bewust en operationeel actief is. Hij moet van alle zaken die in de organisatie spelen op de hoogte zijn en de informatie die nodig is om beslissingen te nemen pro-actief aanleveren. Er ligt in zijn nieuwe rol meer nadruk op verbeteren van de efficiëntie en het creëren van toegevoegde waarde. Verder versmelt de rol van CFO en COO steeds meer. Zonder de processen te snappen zijn de cijfers niet zo informatief.’

Wat zijn uw ambities?
‘Ik wil op den duur mijn kennis verder verbreden in een CEO-rol. Ik zou graag een start up company opzetten in het buitenland, wellicht voor de LVMH Group.’

 

Marissa van der Werf (1977)
Senior businessunit controller bij Tempo-Team

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Groei en rendementsverbetering door middel van effectieve managementinformatie en managementadvies, versterking van waardedenken en performance management bij operations, vroege signalering van trends en ontwikkelingen, transparantie in resultaten en benchmarking, meer preview dan review en managers via de spiegel van business control zelf tot nieuwe inzichten laten komen.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘De controller wordt de bruggenbouwer tussen strategie en primaire processen. Daarbij hoort navigeren en vooruitkijken. Anticiperen en bijsturen zijn de grote uitdagingen voor de toekomst. De business controller moet echt in de business staan. Dit vraagt lef en durf van de controller zelf, maar ook van de organisatie. Deze moet de controller zo positioneren.’

Wat zijn uw ambities?
‘In de toekomst een financiële directiepositie met veel operationele betrokkenheid.’

Christiaan Boiten (1976)
Consultant bij Beyond Control

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Klanten adviseren op het gebied van de inrichting van management control. Een grote uitdaging is daarbij om de informatievoorziening en onderliggende administratieve organisatie zo in te richten dat daarbij de relatie tussen systemen, processen en mensen in
balans is.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Organisaties gaan steeds meer op zoek naar de daadwerkelijke stuurvariabelen. Waar veel organisatie momenteel nog erg veel tijd kwijt zijn aan het opstellen van budgetten en het rapporteren op afwijkingen tussen budget en realisatie, wordt in de toekomst steeds meer gestuurd op de zogenaamde leading indicators op, basis van ratio’s. Hierbij wordt van finance echte businesskennis verlangd en gaan zaken als winstgevendheid en cost management een grotere rol spelen om echt inzicht te krijgen in de drivers van succes.’

Wat zijn uw ambities?
Het afgelopen jaar heb ik een start gemaakt met een nieuw bedrijf: Beyond Control. Om daarmee ook duidelijk te maken dat er veel is waarover je geen control kunt hebben en dus ook niet krampachtig moet controllen. Door mensen echte verantwoordelijkheid te geven, in alle lagen van een organisatie, kun je als organisatie veel beter reageren op de continu veranderende omgeving. Mijn persoonlijke ambitie is om organisaties verder te helpen met het krijgen van de inzichten die essentieel zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de organisatie.’

Jan Dingemanse (1976)
Werkzaam als business controller bij Politie Rotterdam Rijnmond

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘De voornaamste taken zijn operational, personal en financial control van politiewerk in de Rotterdamse Haven. Daarnaast geef ik bedrijfseconomisch advies voor de ontwikkeling van het vloot- en voertuigenpark voor het uitvoeren van de specifieke taken van de Zeehavenpolitie. De grootste uitdaging is om de deze disciplines te integreren met elkaar zodat het mogelijk wordt om aan te geven wat veiligheid nou daadwerkelijk kost. Of nog belangrijker: om aan te geven wat niet gedaan kan worden bij ontoereikende middelen.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘De ontwikkeling van de controller en de controlfunctie is erg snel gegaan. Het vak is complex geworden. Mijn visie is dat op termijn een vereenvoudiging van de functie plaatsvindt als deontwikkeling naar excellente automatisering en de daaruit voortkomende managementinformatie in dit tempo doorgaat. De controller krijgt er dan meer businessanalytische taken bij om een brug te slaan tussen business en informatietechnologie. Daarnaast verwacht ik dat risicomanagement en financial control specialistische, separate functies worden, mede gelet op veranderende wetgeving en kort cyclische conjunctuurbewegingen.’

Wat zijn uw ambities?
‘Mijn ambitie is om een expert in het vakgebied van de concerncontroller te worden en dan zowel op business als op financieel niveau. In het verlengde van mijn studie bedrijfseconomie wil ik me voornamelijk als financieel specialist nog verder doorontwikkelen.’

Sammy Mourillon-van der Veen (1976)
Werkzaam als financial controller bij Herôme Cosmetics

 


Wat zijn de grootste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Ik ga per 1 juni beginnen als financial controller bij Herôme Cosmetics en ben verantwoordelijk voor de financiële en fiscale administratie van Herôme. Mijn grootste uitdaging is dat ik alles opnieuw moet opzetten. Naast dat stel ik een nieuw financieel- en informatiebeleid op voor de holding en haar dochterondernemingen. Verder ga ik op zoek naar een nieuw boekhoudpakket en moet ik deze implementeren. Er staan mij dus grote uitdagingen te wachten.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Uit onderzoek blijkt dat de controller zich ontwikkelt tot managementadviseur en sparringpartner van de CEO. De controller moet meedenken over hoe de producten zo goed mogelijk op de markt gepositioneerd kunnen worden en de controller moet ook de risico’s en
financiële consequenties kunnen analyseren. In de dagelijkse praktijk rekening houden met verschillende beleidsaspecten is ook een taak van de controller.’

Wat zijn uw ambities?
‘Ik wil volgend jaar afstuderen voor mijn master in business administration. Inhoudelijke ontwikkeling staat bij mij voorop en ik verbreed mijn taken zodat ik meer betrokken word bij de business. Ik heb de ambitie om leiding te geven aan een kleine groep mensen. Ik zou graag voor een lange tijd bij een werkgever werkzaam zijn. Ik wil vooral sparringpartner van de business en rechterhand van de CEO worden.’

Elke Snijder (1976)
Manager formulemanagement bij ING Bank

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Aansturen van een club van ongeveer twintig professionals in een veranderende omgeving. Daarbij moet ik een balans vinden tussen het bereiken van huidige doelstellingen voor 2008 en het runnen van een reeks projecten in voorbereiding op de integratie van ING Bank en Postbank. Mijn deelterrein is de intermediaire hypotheekmarkt die aan hevige veranderingen onderhevig is. Ik werk mee aan een succesvolle integratie van ING Bank en Postbank en ben eindverantwoordelijk voor ongeveer tien grote projecten. Budgetbeheersing, kwaliteitsoptimalisatie en een strakke deadline maken dit een grote uitdaging.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt. Ik heb een zware
financiële achtergrond, maar werk niet sec in het financiële vakgebied. Ik beweeg mij wat meer op het snijvlak van commercie, marketing en cijfers. Ik werk prettig in een omgeving waarin de impact van mijn werk op onze klanten zichtbaar en meetbaar is. Mijn verwachting is dan ook dat financiële professionals in een steeds breder werkveld worden gewaardeerd. Immers, zij zijn getraind en geëquipeerd om op basis van goed cijfermatige inzicht en analysewerk besluiten te nemen.’

Wat zijn uw ambities?
‘Op korte termijn: een succesvolle integratie bewerkstelligen tussen ING Bank en Postbank. Zo wel naar de markt toe als intern wat betreft cultuur in mijn team moet het lukken. Op de wat meer lange termijn: weer een nieuwe uitdaging vinden waarbij ik mijn leidinggevende ambities nog wat meer kan uiten, me op het snijvlak kan blijven bewegen tussen finance en commercie. Misschien dat ik wel weer eens een keer in een meer internationale context ga werken. Wat mij betreft is the sky the limit. De houding laat ik alleen beperken door het streven naar een gezonde balans tussen mooi werk en een top privé-leven.’

Florin Oosterhoff (1975)
Werkzaam als manager business control bij Swets & Zeitlinger

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Aangezien deze functie vanuit het hoofdkantoor wordt vormgegeven en Swets in meer dan 27 landen opereert, blijft mijn grootste uitdaging om de centrale ideeën en beleid bij mijn collega’s in de verschillende landen over te brengen. Het opzetten van een corporate dashboard is hier een duidelijk voorbeeld van. Van groot belang is dat ik een goed contact heb met de verschillende commerciële en financiële landenmanagers.

Daarnaast is er de uitdaging de management informatiesystemen zo goed mogelijk in te richten. De rapportages, maar ook de functionaliteit van de systemen dienen zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeft en voor het formuleren van de strategie en de behoefte aan managementinformatie. Het is van groot belang dat er flexibiliteit aanwezig. Zo kunnen we ons aanpassen aan de veranderingen in de organisatie en veranderingen in de markt. Mijn uitdaging is hierbij voortdurend de balans te houden tussen details en de grote lijnen.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Ik denk dat een succesvolle controller in de toekomst nog meer een allrounder moet zijn. Hij is niet alleen de persoon die de interne en externe rapportages verzorgt, maar ook de strategische partner voor het management. Iemand die meedenkt over de toekomst van de organisatie en de vertaling verzorgt van deze lange termijn visie in cijfers. Hij is de spin in het web en moet er voor zorgen dat de informatie en middelen aanwezig zijn om het management in staat te stellen beslissingen te nemen. Dit betekent dat de controller naast gevoel voor cijfers ook commerciële en strategische capaciteiten moet bezitten.’

Wat zijn uw ambities?
‘Sleutelwoord is verbreding. Ik wil meer commerciële en strategische ervaring opdoen, zonder daarbij de financiële invalshoek uit het oog te verliezen.’

 

Edwin Claassen (1974)
Interim financieel manager voor verschillende opdrachtgevers

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie? ‘Managen van financiële grootheden en leidinggeven aan de afdeling.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Door automatisering neemt de vraag naar detaillering toe.’

Wat zijn uw ambities?
‘Ik bekleed graag een hogere managementfunctie of ik bouw graag mijn zelfstandigheid verder uit.’

Roland Deege (1974)
Manager finance & control bij CoffeeCompany

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Inrichten van de financiële functie in een snelgroeiende onderneming. Momenteel is de administratie uitbesteed. Het komende jaar wordt de administratie zodanig omgevormd zodat het geschikt is om ook de toekomstige groei aan te kunnen. Daarnaast is een uitdaging het mede vormgeven aan de overgang van een kleine, in Amsterdam geconcentreerde organisatie naar een grote, over heel Nederland verspreide organisatie. Verder is het belangrijk de financiering van de groei in goede banen te leiden en de groei ook mogelijk te maken.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Ik zie het vakgebied ontwikkelen van een puur op cijfers gerichte functie naar een duidelijk op de business gerichte functie. Financiën acteert meer als sparringpartner of finance business partner. Dit laatste is nodig om de organisatie te begeleiden in de huidige, snel veranderende omgeving. Als laatste zie ik de techniek een grotere bijdrage leveren aan de cijfermatige kant van het werk. Denk aan outsourcing van administraties, elektronische facturen en gestandaardiseerde rapportagetools. Dit draagt er aan bij dat de finance en controlfunctie zichzelf meer kan richten op analyse en strategische vraagstukken.’

Wat zijn uw ambities?
‘In mijn huidige functie, die ik sinds 1 maart dit jaar bekleed, is mijn ambitie om de finance en controlfunctie zodanig vorm te geven dat het past in de cultuur en organisatie van de Coffee- Company. Daarnaast moeten we een waardevolle bijdrage leveren aan de groei van de organisatie en faciliteren bij het aansturen van de winkels. Op het persoonlijke vlak zoek ik altijd naar een organisatie waarmee ik een bijzondere klik heb. Wat betreft functie ambieer ik een leidinggevende functie op het gebied van financiën en controlling.

Mijn doel is om mensen de ruimte en mogelijkheden te bieden om zelf te groeien. Voor mij zijn de kernwaarden passie, professionaliteit en vertrouwen van elementair belang. Passie voor je werk is belangrijk, omdat het een groot deel van je leven uitmaakt. Professionaliteit is nodig om als team of persoon een waardevolle bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te leveren. Vertrouwen in het team en in elkaar is nodig om mensen de ruimte te geven – binnen duidelijke kaders – zichzelf te ontplooien en te ontdekken.’

Mattijs van Kooten (1974)
Performance Manager bij LIPS + VEMA Security

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Het samenvoegen van processen van twee verschillende organisaties die een worden.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘De vraag naar flexibiliteit in producten en diensten neemt toe waardoor het denken in kansen een steeds belangrijkere rol vervult. Controle blijft belangrijk maar vooral om verbetermogelijkheden te signaleren.’

Wat zijn uw ambities?
‘Meewerken aan continue vernieuwing en ontwikkeling. In organisaties maar ook over de grenzen van ondernemingen heen, bijvoorbeeld in een complete bedrijfstak.’

Kitty van Dongen (1973)
General manager finance en control bij Ahoy Rotterdam

 


Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Beheersing van de organisatie als het gaat om Financiën, P&O en ICT. Het inzichtelijk maken van projecten zodat we kunnen sturen op meer rendement. De grootste uitdaging in mijn functie is dat de organisatiedoelen op elkaar worden afgestemd. Bijvoorbeeld: als we een nieuwe markt ingaan, moeten we de risico’s inventariseren. Passen deze risico’s bij de onderneming? Zorg ervoor dat de mensen de juiste opleiding hebben. Zorg ervoor dat er kapitaal is om de nieuwe markt te betreden. De organisatie moet passen bij de geformuleerde strategie.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘De toekomst van het controllerschap gaat nog meer in de richting van het optimaal afstemmen van de organisatie en de strategie, waarbij op tijd de risico’s in kaart worden gebracht.’

Wat zijn uw ambities?
‘Ahoy van een semi-overheidsorganisatie – in 2006 waren we nog voor 100 procent in handen van de overheid – om te vormen naar een nog professionelere organisatie. De speerpunten daarbij? Continuïteit, groei, werkgelegenheid, diversiteit van de bedrijfsvoering en een goede relatie met de stad Rotterdam.’

Marc Lacroix (1974)
Werkzaam als manager corporate control bij Albron

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
’De belangrijkste uitdaging is momenteel om een goede performance cockpit in te richten voor de verschillende managementniveaus, met oog voor de euro’s, maar zeker ook voor de relevante onderliggende business drivers.’

Kunt u een praktijkvoorbeeld noemen waaruit blijkt dat u talentvol bent?
’Mijn kracht ligt met name in het structureren en organiseren. Dit heb ik bijvoorbeeld in een vorige functie getoond bij het uitwerken en realiseren van aangepaste finance en controlprocessen na een reorganisatie, maar ook in de coördinatie van een jaarrekeningtraject.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Door meer efficiëntie te brengen in de financiële processen krijgen we vanuit finance en control nog meer ruimte om ons te richten op het toevoegen van waarde voor de business.’

Wat zijn uw ambities?
’Voorlopig verder ontwikkelen in mijn huidige functie.’

Renger Idema (1972)
Werkzaam als head of finance bij Endemol International

 

 

Wat zijn de belangrijkste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Het financieel managen en controllen van de wereldwijde licensering en distributie van Endemol’s intellectual property. Daarnaast het adviseren van bestuur en het operationeel management. Verder is belangrijk het implementeren van verbeteringen in operationele en financiële processen en het managen van de financiële afdeling van Endemol International.

Daarnaast besteed ik als projectmanager een deel van mijn tijd aan het managen van veranderprojecten die van strategisch belang zijn voor de Endemol-groep. Mijn uitdaging is het omgaan met tegenstrijdige belangen. Continu de juiste balans blijven vinden vind ik belangrijk. Daarnaast wil ik de financiële afdeling blijven positioneren als businesspartner. De meerwaarde moet ook voor operationeel management zichtbaar zijn. Als laatste blijven we continu de operationele en financiële performance van het bedrijf verbeteren. Wees niet tevreden met wat reeds is bereikt.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Het vak blijft zich ontwikkelen als gevolg van stakeholders die meer inzicht willen, toenemende mondialisering, de focus op risicomanagement, etcetera. Om in deze ontwikkelingen succesvol te blijven opereren is het noodzakelijk voor financieel managers zich te onderscheiden met competenties als verantwoordelijkheidsgevoel, leervermogen, creativiteit, sensitiviteit, eerlijkheid en doorzettingsvermogen.’

Wat zijn uw ambities?
‘Doorgroeien naar een positie als CFO bij een bij voorkeur beursgenoteerde onderneming.’

 

Rachid Balkassmi (1980)
Werkzaam als Financiële Coach bij De Hypotheker

 

 

Wat zijn de grootste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Financiële planningen maken voor relaties die een woning gaan kopen. Daarnaast is het de bedoeling om objectief naar een hypotheekadvies te kijken van de hypotheekadviseurs om te beoordelen of het geadviseerde haalbaar is met betrekking tot inkomen, risico`s bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het pensioen speelt uiteraard hierin ook een belangrijke rol.’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Meer transparantie, objectiever en slagvaardiger zijn.’

Wat zijn uw ambities?
‘FFP-er worden en dan MFP`er.’

 

Anke Malda (1981)
Werkzaam als Interim Professional Finance via Yacht, momenteel gedetacheerd als project controllerbij KPN.

 

Wat zijn de grootste taken en uitdagingen in uw functie?
‘Als gedetacheerde zijn er enorm veel uitdagingen bij alle verschillende bedrijven en functies. Als externe is het de kunst om werk op te leveren waar de klant nog lang profijt van heeft (ook als je als externe weer bent vertrokken).’

Wat is uw visie op de toekomst van het vak?
‘Binnen financiën zijn er enorm veel mogelijkheden. Mede door de toenemende noodzakelijke regelgeving is er voor control enorm veel uitdaging. De kennis van externen is zeer waardevol voor klanten/opdrachtgevers.’

Wat zijn uw ambities?
‘De komende jaren wil ik bij diverse opdrachtgevers aan de slag gaan. Ik wil daar mijn kennis overbrengen en tevens ervaring op doen. De ervaring bij de diverse bedrijven kunnen waardevol zijn voor de aanpak van opdrachten binnen klanten. Op die manier wil ik doorgroeien naar een specialistische functie.’

 

Vanwege het overweldigende aanbod zijn alleen de financials die een foto hebben ingestuurd in dit overzicht opgenomen.

Gerelateerde artikelen