Financials missen verbinding door thuiswerken

Thuiswerken wordt een blijvertje op kantoor
Klantcontact overwoekerd door lijstjes afwerken met rammelende software.

Vier van elke tien finance professionals missen de verbinding met de organisatie sinds ze vanuit huis zijn gaan werken. Zij missen begrip en de betrokkenheid vanuit de organisatie. Ze houden zich vooral bezig met het afwerken van lijstjes, terwijl klantcontact en het aandragen van oplossingen de meeste energie geven.

Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2021, het jaarlijkse onderzoek van Visma | Onguard. Het onderzoek laat zien dat ruim driekwart (77%) van de finance professionals minimaal 50 procent vanuit huis werkt.

Het onderzoek laat ook zien dat de beschikbare software voor de financials vaak te wensen overlaat. Ruim een kwart (27%) zet ‘niet goed werkende systemen’ met stip op één als hen wordt gevraagd wat zij het vervelendst aan hun werk vinden.

“De laatste jaren is een grote verschuiving te zien op financiële afdelingen”, aldus een toelichting van Marieke Saeij, CEO van Visma | Onguard. “Organisaties zijn processen veel strakker gaan inrichten, waardoor er minder oog was voor de finance professional.”

“Om het gevoel van betrokkenheid terug te krijgen, is het belangrijk om aan de basis te werken. Zo ontstaat er ruimte voor de finance professional om te excelleren in datgene waar ze goed in zijn en energie van krijgen: klantcontact en de best passende oplossing creëren om financiële problemen te voorkomen of te verhelpen.”

Gerelateerde artikelen