Financials kunnen profiteren van ‘war for talent’

Een groot deel van de Nederlandse CFO's en financieel directeuren zegt in het afgelopen jaar dieper in de buidel te hebben getast om financieel talent binnenboord te houden of te krijgen. Ruim een derde van deze groep verwacht ook in het komende jaar een hoger salaris toe te kennen aan topwerknemers en gekwalificeerde kandidaten. Dit zijn enkele van de conclusies uit het jaarlijkse onderzoek van arbeidsbemiddelaar Robert Half naar de beloningen van financiële, boekhoudkundige en administratieve professionals.

Stephan Renken, directeur Nederland bij Robert Half, ziet verder dat bedrijven in de werving van personeel de lat nog steeds hoog hebben liggen. “Als het gaat om vaste krachten is er een grote vraag naar professionals die op vaktechnisch gebied toegevoegde waarde kunnen leveren en daarnaast ‘soft skills’ bezitten”, aldus Renken. Bij de zoektocht naar zzp’ers zijn de soft skills minder relevant. “Zzp’ers worden voor een aantal weken of maanden binnengehaald om een probleem op te lossen. Bijvoorbeeld voor de implementatie van een nieuw systeem. Van hen wordt vaak een hoge mate van vakspecifieke kennis verwacht”, zegt Renken. De meeste zzp-financials worden vaak ingehuurd vanwege hun specifieke kennis of vaardigheden en zelden om tijdelijke drukte binnen bestaande werkzaamheden op te vangen. 
Renken adviseert professionals dan ook om te investeren in het “vaktechnisch fit worden”. Als voorbeeld noemt hij de grote vraag naar kennis van ERP-pakketten en US Gaap. Deze wens tot scholing leeft ook onder professionals en is vaak inzet tijdens contractonderhandelingen. “Bedrijven gebruiken ook steeds meer secundaire arbeidsvoorwaarden en bonussen als middel om topkandidaten binnen te halen. Voordelen als extra vrije dagen of een training en opleiding zijn de laatste jaren steeds populairder geworden binnen het bedrijfsleven”, concludeert Renken.  
Van de 200 ondervraagde CFO’s en financieel directeuren zegt 69 procent dat het waarschijnlijker is dat zij, in vergelijking met drie jaar geleden, meer secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. 71 procent denkt dat de kans groter is dat ze hogere lonen bieden aan toptalenten. Deze verwachting lijkt gegrond te zijn op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar. Maar liefst 77 procent van de ondervraagden gaf te kennen in het afgelopen jaar een hoger loon te hebben geboden dan ze oorspronkelijk in gedachten hadden om een talentvolle sollicitant binnen te hengelen. Ruim een derde zegt in het afgelopen jaar een medewerker te zijn kwijtgeraakt aan een bedrijf dat een hogere beloning bood. 
“Personeelsbehoud wordt steeds belangrijker”, denkt Renken. “Het belang van goed ontwikkelde retentiestrategieën kan niet worden onderschat in een markt waar de vraag naar gespecialiseerde professionals het aanbod overstijgt.” Deze krapte zou de komende jaren verder kunnen toenemen. Uit het onderzoek blijkt dat bijna negen op de tien CFO’s en financieel directeuren van mening is dat er mogelijk een vaardigheidskloof ontstaat door de pensionering van de babyboomgeneratie. “Tegen 2019 à 2020 is deze generatie vrijwel volledig van de arbeidsmarkt. Hiermee verdwijnt veel ervaring en kennis uit de markt”, zegt Renken. Uit het onderzoek van Robert Half blifjt dat CFO’s en financieel directeuren dit voornamelijk proberen op te vangen door senior personeel aan te nemen en meer opleidingsprogramma’s voor bestaand personeel aan te bieden. 
Momenteel ondervinden leidinggevende financials vooral een probleem met het aantrekken van mensen met boekhoudkundige profielen en financial controllers. Zowel MKB’s, grote bedrijven als multinationals zijn in hoge mate op zoek naar finance- en accountingsprofessionals met twee tot vijf jaar ervaring. Middels interne en externe opleidingen beogen zij deze werknemers verder te ontwikkelen om ze zo maximaal bij te laten dragen aan het verbeteren van de bedrijfsproductiviteit. In grote bedrijven en multinationals is daarnaast nog extra vraag naar profielen met vijf tot zeven jaar ervaring, alsmede senior professionals voor leidinggevende functies. 

Gerelateerde artikelen