Financial van de maand: Willy Brands

In de rubriek 'Financial van de Maand' stellen wij elke maand een financial 10 persoonlijke vragen. Hij of zij reageert in eigen woorden op de vraagstukken. Deze maand Willy Brands, werkzaam als interim/project manager.

Naam: Willy Brands
Leeftijd:
49 jaar
Opleidingen:
RA via Nivra avondopleiding en HEAO bedrijfseconomische richting;

Wat zijn uw persoonlijke kernwaarden?
“Integriteit, Respect, Teamwork, Professionaliteit en Zelfstandigheid.”

Waar moet u om lachen?
“De wijze waarop kleine kinderen soms kort maar krachtig iets wat ze hebben meegemaakt of gezien kunnen omschrijven. Sketches/typetjes van Nederlandse cabaretiers zoals Andre van Duin en Tineke Schouten.”

Welke activiteiten doen u de tijd vergeten?
“Lezen van een goede detectiveroman met een ingewikkeld complot. Zoals bijvoorbeeld van Henning Mankell (Zweedse misdaadschrijver), wandelingen in de natuur bij voorkeur in de bergen, oplossen van een gecompliceerde woord- of cijferpuzzel.”

Wie inspireert u het meest?
“Hoewel ik een aantal wereldleiders zou kunnen noemen die belangrijke zaken voor de wereldbevolking hebben bereikt, waarvoor ik hun dankbaar ben. Word ik het meest geïnspireerd door een aantal gewone mensen in mijn directe omgeving.Allereerst mijn ouders die ondanks hun lage vooropleiding er in geslaagd zijn met enorme inzet en weinig middelen hun kinderen de mogelijkheid hebben gegeven om te studeren en daardoor economisch een beter leven op te bouwen. Daarnaast hebben ze mij het besef bijgebracht dat liefde en respect voor elkaar en anderen belangrijker is dan status of economische voorspoed.
Daarnaast mijn eerste leermeester op het accountantskantoor waar ik mijn loopbaan ben gestart. Hij heeft me al vrij snel duidelijk gemaakt dat de beste adviseur/consultant diegene is die bij een gestelde vraag durft te zeggen dat hij het ook niet weet maar het gaat uitzoeken. Maar die vervolgens wel over een netwerk beschikt om op korte termijn wel met de oplossing, de analyse of het antwoord kan komen.”

 Als u ergens les in zou willen geven, wat zou dat dan zijn?
“Administratieve Organisatie. Gedurende mijn werkzame leven tot op dit moment heb ik ervaren dat de wijze waarop organisaties worden voorgegeven veel te veel via standaard theoretische modellen plaatsvindt. Ik zou aan de opleiding willen toevoegen dat elk bedrijf en elke situatie uniek is en dat ‘de’ theoretische standaardoplossingniet bestaat. Maak gebruik van de verschillende bouwstenen uit de verschillende theorieën om tot de voor jou bedrijf de meeste geschikte organisatiestructuur te komen.”

Waar heeft u spijt van?
“Ik heb geen spijt dat ik iets in mijn leven niet of niet goed heb gedaan. Ik zou achteraf bezien wel wat meer tijd hebben willen vrijmaken voor mijn vrouw en kinderen toen de kinderen nog klein waren. In die periode van opbouw van de maatschappelijke carrière en daarnaast de studie is de balans niet helemaal goed geweest.”

Waar bent u goed in?
“Me snel inleven/invreten in een bedrijf, een bedrijfscultuur of een probleem om vervolgens een rationele analyse te maken van de situatie. Daarbij ben ik in staat om het vraagstuk op te breken in hanteerbare kleineren vraagstukken die oplosbaar zijn. Vervolgens samen met het bestaande team van mensen een plan van aanpak maken en dit uitvoeren. Daarbij oog voor de betrokken mensen maar met steeds een oog op het te bereiken einddoel.”

Welke uitdagingen heeft u in uw leven overwonnen?
“Het uiteindelijk behalen van de gewenste opleiding van Register Accountant nadat ik na de Basisschool op advies van de leraren op de MAVO ben gestart.Doorlopen traject is MAVO – MEAO – HEAO en daarna RA opleiding. Het spreken in de openbaarheid en het voor het voetlicht brengen en verdedigen van mijn standpunt of inzicht ten opzichte van een ander standpunt van een collega of een groep van mensen. Dus het zelf in het voetlicht treden en niet altijd als niet of minder zichtbare dienstbare mens door het leven gaan.”

Op welke projecten/ opdrachten bent u trots?
“Aankoop van een aantal meerderheidsbelangen in zakelijke dienstverleners in mijn laatste werkkring en de invoegingen van deze zelfstandige ondernemingen in een internationaal concern. Hierbij zijn de oude eigenaren behouden als algemeen managers en hebben zij de kernwaarden van de ondernemingen kunnen blijven uitdragen onder eigen naam en met een eigen gezicht naar de markt.
Reorganisatie van een zakelijke dienstverlener die in een periode van zes jaar zeven algemeen directeuren had gehad en vanaf oprichten nooit economisch rendabele is geweest als totale onderneming. Uit deze organisatie zijn de gezonde activiteiten afgezonderd en zelfstandig gemaakt met een vorm en een kostenstructuur die daarop was toegesneden. Niet rendabele elementen zijn opgeheven. In totale traject is het gelukt om dit met een minimum aan gedwongen ontslagen te realiseren. Totale traject heeft slechts 12 maanden bedragen.”

Hoe ziet uw ‘elevator pitch’ er in 1 zin uit?
“Enthousiaste analytisch sterke interim/project manager die zijn energie put uit het aanpakken van een veranderingsproces of het oplossen van een probleem op een menselijke manier, samen met betrokken medewerkers maar met het uiteindelijke doel helder voor ogen.”

Willy Brands op uw project?
Willy Brands is direct freelance beschikbaar. Email willybrands@financieel-management.nl

Ook in deze rubriek?

Bent u een freelance finance professional en wilt u ook in deze rubriek worden geportretteerd? Neem dan contact op met freelance@financieel-management.nl Deze rubriek komt in stand in nauwe samenwerking met de adverteerders en partners van Tijdschrift Financieel Management.

Gerelateerde artikelen