Finance Vision 2020: de transformatie van de CFO

Hoe ziet de wereld eruit in 2020? En wat betekent dat voor de agenda van de CFO en de uitvoering van de financiële functie? Kan een volgende krediet crisis worden voorkomen? Onder de noemer "Finance Vision 2020" organiseerde Capgemini Consulting een reis naar de toekomst voor een internationaal gezelschap van CFO's, hoogleraren en financieel strategische experts.

Om alvast inspiratie op te doen begint de reis naar de toekomst in een fraai gedecoreerde zaal van de Winkel van Sinkel, een karakteristieke horecagelegenheid in de Utrechtse binnenstad. Voor de zaal staat een energieke man met een wit T-shirt – opschrift: “Future Check”. Het is trendwatcher Marcel Bullinga die de deelnemers in een duizelingwekkend tempo meeneemt naar 2020.

Volgens Bullinga ziet de wereld van de CFO er over pakweg twaalf jaar anders uit dan nu. Geheel in de stijl van zijn doelgroep legt hij de wereld van 2020 uit aan de hand van vier cijfers: 0, 1, 2 en 6-. De volgende ochtend wordt de reis vervolgd met een design workshop waarin de groep door middel van innovatieve werkvormen de visie op de toekomst van de financiële functie verder uitwerkt.

 

2020 in cijfers
Nul (0) staat voor het feit dat in 2020 intelligente technologieoplossingen bestaan voor een duurzame aanpak van problemen als files, tekort aan natuurlijke hulpbronnen en milieuvervuiling: nul transport, nul olie en nul uitstoot.

Lokaal produceren en consumeren en met huizen die zelfvoorzienend zijn in hun energieverbruik zijn de oplossing. Dit gebeurt via zogenoemde cradle-to-cradle concepten waarbij goederen via een gesloten kringloop worden geproduceerd, geconsumeerd en als herbruikbaar afval opnieuw worden ingezet in het productieproces.

Regelgeving rond het reduceren van vervuiling en het milieuvriendelijk produceren zal een significante impact hebben op de financiële functie en de beslissingen die de CFO van morgen moet nemen. Via een simpel maar aansprekend rekenvoorbeeld werd dit aan de aanwezigen gepresenteerd.

Eén (1) staat voor één markt, één identiteit, één overheid en één dashboard van waaruit de burger al zijn zaken kan regelen. We zijn in staat om informatie die voor ons relevant is om ons heen te draperen zodat we één universum creëren waarin het individu heer en meester is.

Ook voor de CFO is het getal 1 belangrijk: één versie van de werkelijkheid en één interpretatie van de cijfers, want in 2020 is alles veel transparanter. Twee (2) verwijst naar het gegeven dat naast de fysieke wereld ook een inmiddels volwassen geworden virtuele wereld is ontstaan: twee werelden die overigens sterk in elkaar overlopen.

Twee staat ook voor diversiteit en de vermenging van culturen. Voor de CFO staat het getal twee symbool voor het feit dat zijn of haar rol naast financiële ook steeds meer businessaspecten kent. De CFO van de toekomst zal dan ook veel meer een allrounder zijn die naast financiële competenties ook in andere functies managementervaring heeft opgedaan.

Hierdoor worden competenties zoals leiderschap en communicatieve vaardigheden belangrijker. Voor de CFO geldt dat Business Intelligence helpt bij het streven om risico’s te reduceren. Controlerende taken worden verder geautomatiseerd. Risk management blijft weliswaar een hoofdtaak, maar de feitelijke uitvoering ervan verschuift naar intelligente, zelfsturende software die permanent in contact staat met de virtuele wereld, online informatie analyseert, uitwisselt en de CFO een real time vinger aan de pols geeft.

Hierdoor krijgt de rol van de CFO een proactieve en meer op preventie gericht karakter en zal de kwaliteit van de besluitvorming toenemen. Tot slot zal het getal 6- als symbool van middelmatigheid (“zesjescultuur”) in 2020 definitief tot het verleden behoren. Het accent ligt op excelleren om competitief te kunnen blijven in een globaliserende markt.

Omdat technologie en standaardisering steeds meer routinematig werk overneemt, ontstaat ook voor de CFO ruimte om innovatief te zijn, te excelleren en waarde toe te voegen aan zijn of haar onderneming.

 

Van CFO naar CVO in 2020
Als er één conclusie kan worden getrokken uit de bovenstaande schets van de nabije toekomst, is dat de CFO toegang krijgt tot accurate en vooral zeer actuele informatie van een uitzonderlijk hoog kwaliteitsniveau.

Tegelijkertijd wordt de wereld van de CFO eindeloos veel groter en complexer. Dit betekent dat er een zware verantwoordelijkheid rust op de schouders van de CFO om de juiste keuzes te maken. Daarnaast zullen ook andere eisen aan de CFO nieuwe stijl worden gesteld.

De CFO in 2020 is een sterke leider en een teamplayer die in staat is goed te communiceren, ideeën te genereren en het beste uit zijn mensen te halen. Gelukkig voor hem of haar worden steeds meer routinematige werkzaamheden (“number crunching”) geautomatiseerd of uitbesteed.

Er ontstaat ruimte om leiderschap te claimen in zaken als reputatie, duurzaamheid, sourcing en de aantrekkingskracht van de onderneming op het schaarser wordende talent in de arbeidsmarkt.

De CFO onderscheidt zich in de bestuurskamer door het vermogen om deze thema’s te kwantificeren en daar op een strategische wijze aan bij te dragen. De focus verschuift in het komende decennium dan ook van geld naar waarde, van Chief Financial Officer naar Chief Value Officer (CVO).

Gerelateerde artikelen