‘Finance kan deposito’s inzetten voor duurzaamheid’

Bedrijven kunnen hun deposito's gebruiken voor verduurzaming

Financieel directeuren, CFO’s en finance teams bevinden zich in de positie om de duurzaamheidstransformatie te vergemakkelijken. CFO’s en financeteams zijn namelijk gewend aan het samenvoegen van gegevens binnen organisaties om bedrijfsactiviteiten en -risico’s te analyseren en erover te rapporteren voor uiteenlopende belanghebbenden. Daarmee komt het inzetten van eigen deposito’s voor verduurzaming dichterbij. Daarover schrijft de buitenlandse website GreenBiz voor duurzame financieringen in een artikel (‘finance strategies that help corporate climate goals’).

De financiële afdelingen binnen (Europese) organisaties moeten een belangrijke rol gaan spelen in ESG-rapportage, met name waar het gaat om de Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU. Deze richtlijn eist dat bedrijven duurzaamheidsrisico’s bekendmaken en welk beleid ze (gaan) voeren om deze aan te pakken (-of hun beweegredenen om dit niet te doen).

  • Treasuryfondsen kunnen ingezet worden voor duurzame financiering
  • Bedrijven kunnen meer samenwerken met banken voor groene financiering
  • Slimmere inzet deposito’s kan bedrijf mogelijk groener maken

Klimaatveranderingsplannen financieren

Financiële teams binnen bedrijven zullen ook een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van transitieplannen die nodig zijn om hun bedrijf duurzamer en ESG-proof te maken. Belangrijk is hoe die veranderingen te financieren. Enkele buitenlandse banken (zoals bijvoorbeeld Barclays en HSBC) zijn bijvoorbeeld gestopt met het financieren van bepaalde projecten voor fossiele brandstoffen en eisen meer informatie over overgangsplannen van klanten in de energiesector.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


[kader] Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Treasuryfondsen inzetten voor transitie

Volgens de Britse bank Barclay’s hadden niet-financiële bedrijven in november ruwweg 6,9 biljoen dollar aan contanten en liquide effecten op hun balans staan. De bank benoemt dat elke dollar, die een bedrijf bij een bank aanhoudt, impact heeft op het klimaat – positief of negatief. Dat komt omdat wanneer een bedrijf zijn geld stort bij een bank, de bank dat geld vervolgens gebruikt om leningen te verstrekken aan andere bedrijven, waaronder bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken.

Lees ook:

In één voorbeeld had Meta in 2021 bijna 48 miljard dollar aan contanten en investeringen op de balans staan. Met behulp van wat zij ‘conservatieve maatstaven’ noemen, schatten drie milieugroepen de “gefinancierde uitstoot” van Meta (dat is de uitstoot die wordt gegenereerd door de investerings- en leenactiviteiten van Meta- op 4.543 kiloton kooldioxide). Deze hoeveelheid was 12% méér dan de emissies die Meta rapporteerde voor 2020.

Volgens experts zijn mogelijk zelfs constructies denkbaar, waarbij bedrijven middels het uitzetten van hun beschikbare deposito’s met voorwaarden, aan hun duurzaamheidsrichtlijnen kunnen gaan voldoen.

Europese bedrijven zetten deposito’s in voor verduurzaming

Toch hoeven deposito’s volgens GreenBiz geen negatieve impact te hebben op duurzaamheid. Zo hebben het Brits- Nederlandse voedingsconcern Unilever en de Franse verzorgingsreus L’Oréal met hun bank samengewerkt, om ervoor te zorgen dat hun (tijdelijke) deposito’s alléén worden gebruikt voor de financiering van activiteiten op het gebied van energietransitie of projecten die de Sustainable Development Goals van de VN ondersteunen.

Samenwerking tussen bank en bedrijf voor duurzame inzet overtollige cash

De auteur wijst er in het artikel op dat sommige banken aanbiedingen een klanten doen waarmee zakelijke klanten overtollige liquide middelen kunnen inzetten voor de financiering van projecten zoals duurzame energie of betaalbare huisvesting. Klanten krijgen op hun beurst betere voorwaarden krijgen voor hun stortingen als ze voldoen aan vooraf bepaalde duurzaamheidsdoelen. Volgens experts zijn mogelijk zelfs constructies denkbaar waarbij bedrijven middels het uitzetten van hun beschikbare deposito’s met voorwaarden, aan hun duurzaamheidsrichtlijnen kunnen gaan voldoen.

Pensioenbedragen als investering in duurzaamheid

In het artikel wordt ook de mogelijkheid geopperd om pensioenpremies, verzameld in pensioenfondsen van substantiele omvang in te zetten voor investeringen in duurzaamheid en overige ESG-doelen. Echter, deze strategie kan alleen bij AMerikaanse dochters in de VS gevolgd worden, omdat daar pensioenregelingen bestaan waarin de opgebouwde vermogens middels premies en verzekeringen zelf ingezet kunnen worden voor investeringen naar eigen inzicht. Voor (moeder)bedrijven in Nederland is deze strategie niet mogelijk. Wel kunnen deelnemers hun pensioenfonds verzoeken doen over de wijze waarop en de bedrijven waarin het pensioengeld wordt belegd. Onlangs maakte pensioenfonds PFZW bekent niet meer te willen investeren in fossiele bedrijven zoals Shell.


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


 

Gerelateerde artikelen