Felix Verschuren, CFO Van Kooy Groep: “In twee jaar tijd is het aantal openstaande incasso’s flink afgenomen”

fallback
Meteen na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universteit Rotterdam, begon Felix Verschuren tien jaar geleden zijn carrière bij Van Kooy Groep. In eerste instantie was hij alleen verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van één van de autobedrijven, maar in de loop der jaren kwamen daar meer verantwoordelijkheden bij. Twee jaar geleden is Verschuren doorgegroeid naar de functie van financieel directeur.

De rol van de financieel directeur binnen de Van Kooy Groep is redelijk groot. Naast 214 medewerkers bestaat de directie uit drie personen. Onder de verantwoording van Verschuren vallen onder meer de maandrapportages, financiële analyses en de begroting maar ook de interne automatisering, debiteurenbeheer, facilitaire dienst, verkoopadministratie en personeel & organisatie.

Daarnaast heeft Verschuren nog een aantal leuke uitdagingen voor de boeg. De financiële functie binnen de Van Kooy Groep verder optimaliseren, waardoor er een apparaat staat dat de financiële doelstellingen bewaakt en de organisatie faciliteert bij het behalen van de doelstellingen. Eén van de doelstellingen is om dit jaar de grens van 150 miljoen euro omzet te doorbreken.

Onder leiding van Verschuren is het debiteurenbeheer binnen de Van Kooy Groep geprofessionaliseerd en dat heeft zo zijn vruchten afgeworpen. Het bedrijf heeft 2 parttime medewerkers in dienst die werkplaats facturen eerst nabellen voordat een incassoprocedure wordt gestart. “In twee jaar tijd is het debiteurensaldo bijna gehalveerd en ook het aantal openstaande incasso’s is flink afgenomen.”

Dat er ook minder leuke kanten zijn aan functie, weet Verschuren maar al te goed. Een half jaar na zijn aanstelling als CFO is er een reorganisatie binnen de Van Kooy Groep worden doorgevoerd. Als mede-verantwoordelijke voor de P&O activiteiten was het aan Verschuren de taak om mensen te vertellen dat hun functie ophield te bestaan. “Dat zijn de minder leuke kanten aan dit vak”, verzucht Verschuren.

Niettemin gaat Verschuren altijd met plezier naar zijn werk. “Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd, zeg ik altijd. Per slot van rekening zie ik mijn collega’s vaker dan mijn eigen vrouw”, zegt Verschuren lachend.

Voor de toekomst staan er grote veranderingen op stapel binnen het autobedrijf. “We streven er naar om de komende jaren een omzet van 200 miljoen euro te behalen plus het aantal merken in het dealerbestand uit te breiden.” De concurrentie in de autobranche is groot. “Als het slecht gaat met de economie, kopen minder mensen een nieuwe auto en dat geeft weer druk op het rendement.” Daarom zullen we moeten zorgen dat de omzetgroei gepaard gaat met een beperkte kostenstijging, we willen profiteren van de schaalvoordelen.

Gerelateerde artikelen