FEE brengt indicatoren auditkwaliteit in kaart

De Federation of European Accountants (FEE) heeft een overzicht gepubliceerd van diverse audit quality indicators (AQIs) zoals die zijn ontwikkeld door negen verschillende organisaties wereldwijd. Daarbij gaat het om initiatieven van toezichthoudende instanties, accountantskantoren en beroepsorganisaties, waaronder de NBA.

De FEE geeft in de publicatie ook aan wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze AQIs. Bijvoorbeeld of ze rules-based of principles-based zijn, kwalitatief of kwantitatief en of rapportage op basis van deze AQIs al dan niet openbaar is.

Met de publicatie ‘Overview of Audit Quality Indicators Initiatives’ wil de FEE een Europees perspectief toevoegen aan de wereldwijde discussie over het meten van de kwaliteit van accountantscontroles. AQI’s kunnen volgens de FEE bijdragen aan het vergroten van de vergelijkbaarheid en transparantie van audits en accountantskantoren.

FEE pleit ervoor dat er een internationaal initiatief komt dat moeten zorgen voor wereldwijd geaccepteerde audit quality indicators.

De FEE heeft de AQI’s van de volgende negen organisaties onderzocht:
1. Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountans (NBA)
2. Federal Audit Oversight Authority (FAOA), Zwitserland
3. Financial Reporting Council (FRC) and the largest six audit firms, UK
4. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), USA
5. United States Center for Audit Quality (US CAQ)
6. Canadian Public Accountability Board (CPAB)
7. Chartered Accountants of Australia and New Zealand (CAANZ)
8. Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), Singapore
9. International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)

• Overview of Audit Quality Indicators Initiatives

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen