Familiebedrijf optimistisch ondanks stijging salarissen

2023 wordt naar verwachting een beter jaar dan 2022.

Voor de meeste familiebedrijven is 2022 een succesvol jaar geweest. Ondanks het positieve uitgangspunt vanuit 2022, stelt toch 48 procent van de directeuren van Nederlandse familiebedrijven dat zij verwachten dat 2023 een nog beter jaar wordt. Zo verwachten zij in 2023 een omzetstijging met 4,5 procent en een toename van het bedrijfsresultaat van 13,7 procent. Van alle bedrijfsindicatoren wordt verwacht dat zij dit jaar stijgen:

Stijging salariskosten
Ook al zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse familiebedrijven dit jaar positief, dat neemt niet weg dat het bedrijfsleven wordt geconfronteerd met een veelvoud aan problemen. Vergeleken met 2022 verwachten de directeuren van familiebedrijven dat met name de stijgende personeelskosten, de stijgende rentes, het aantrekken en behouden van talent en de geopolitieke ontwikkelingen meer problemen zullen geven.

Gedurende het dagprogramma van FM Dag (19 april) wordt in het Van der Valk Hotel A4/Schiphol de Huub van Roozendaal Award uitgereikt door een jury. Deze prijs wordt toegekend aan de meest waardevolle CFO of financieel directeur van een familiebedrijf. Mail voor meer informatie, het programma of uw aanmeldingen naar de organisatie van het evenement.

Ruim een derde van de directeuren van familiebedrijven geeft aan dat zij niet verwachten dat zij in 2023 voldoende personeel zullen hebben. 86 procent van de directeuren verwacht dat de salariskosten dit jaar gemiddeld met 7,2 procent zullen stijgen.

Loon-prijsspiraal
Niet alleen de salariskosten zullen in 2023 stijgen voor het bedrijfsleven, ook de prijzen van bijvoorbeeld materialen en energie nemen nog steeds toe, net als de rentelasten. Al met al een aanzienlijke stijging in de kosten voor de bedrijven. Het overgrote deel (91%) van de ondervraagde familiebedrijven zal deze kosten proberen door te berekenen aan hun klanten. Maar liefst twee derde van deze familiebedrijven vreest een loon-prijsspiraal.

Invloed duurzaamheid
Van alle trends die in 2023 op de familiebedrijven afkomen, geven de directeuren van de bedrijven aan dat duurzaamheid de meeste invloed heeft op hun familiebedrijf. Andere belangrijke trends met invloed op het familiebedrijf voor 2023 zijn de veranderingen in regelgeving en nieuwe wetten, de dreiging van een recessie en het tekort aan talent.

Over het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel
In 2019 zijn RSM en Nyenrode Business Universiteit een onderzoekspanel gestart dat gericht is op familiebedrijven. Momenteel nemen bijna 100 grotere familiebedrijven deel aan het panel en dit aantal stijgt gestaag. Het overgrote deel van de respondenten is daadwerkelijk zelf directeur en/of eigenaar van het familiebedrijf.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport

 

Gerelateerde artikelen