Faillissementen stijgen volgend jaar met 77 procent

Aantal uitgesproken faillissementen iets gestegen in maart
Bedrijven vallen om die voorheen in leven bleven met overheidssteun.

Het aantal faillissementen in Nederland neemt in 2022 naar verwachting met 9 procent toe en stijgt in 2023 met maar liefst 77 procent. Nu de overheidssteun in Nederland is stopgezet, komt het aantal faillissementen volgend jaar weer terug op het niveau van vóór corona. Een deel van de bedrijven die met overheidssteun overeind zijn gehouden, zal alsnog omvallen.

Dit concludeert Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2022 en 2023. De vooruitzichten voorspellen een duidelijke kentering ten opzichte van de afgelopen twee jaar, toen tijdens de coronacrisis juist sprake was van een sterke daling. Artradius benadrukt dat het verwachte aantal faillissementen in 2023 (4.100) nog altijd aanzienlijk lager is dan de vorige piek in 2013 (12.500).

In Nederland zijn de grote steunprogramma’s al in het tweede kwartaal stopgezet. Vanaf 1 oktober moet daarnaast een begin worden gemaakt met het terugbetalen van de belastingschuld. Dit levert – samen met de hoge energieprijzen – de nodige financiële uitdagingen op voor ondernemers.

Wereldwijd stijgt het aantal faillissementen dit jaar met naar verwachting 17 procent en in 2023 ligt een stijging van 51 procent in het vooruitzicht. Op internationaal niveau bleef het aantal faillissementen tot nu toe nog relatief laag. In 2020 en 2021 was zelfs sprake van een forse daling (-29 procent) in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis. Deze daling komt vooral door de overheidssteun, waardoor bedrijven in veel landen konden overleven.

In 2022 is in verschillende landen – zoals Nederland (+9 procent), de Verenigde Staten (+9 procent), Zuid-Korea (+5 procent) en Japan (+3 procent) – nog sprake van een relatief bescheiden stijging van het insolventieniveau. Dat komt doordat omvangrijke steunpakketten hebben gezorgd dat de liquiditeitspositie van bedrijven verbeterde, waardoor het aantal faillissementen na het stopzetten van deze overheidssteun niet meteen stijgt.

In Hongkong (-32 procent) en Nieuw-Zeeland (-23 procent) is weliswaar sprake van een daling, maar hier kunnen bedrijven in heel 2022 nog een beroep doen op overheidssteun. Tegelijkertijd zijn er óók landen die te maken hebben met een relatief sterke stijging in 2022, zoals Oostenrijk (+78 procent), het Verenigd Koninkrijk (+59 procent), Frankrijk (+58 procent) en Australië (+49 procent).De overheidssteun is in deze landen reeds afgebouwd, wat zich dit jaar al vertaalt in een stevige toename van het aantal bedrijfssluitingen.