EY: Wereldwijde M&A-markt stevent af op recordniveau

De huidige golf van fusies en overnames zet door, zo blijkt uit de 13e Global Capital Confidence Barometer van EY. De wereldwijde M&A-markt in 2015 lijkt af te stevenen op een totale dealwaarde vergelijkbaar met of hoger dan die van de recordjaren 2006 en 2007. Voor komend jaar is de verwachting dat de interesse in overnames verder zal toenemen, waarmee 2016 een recordjaar kan worden.

De Barometer peilde een zeer positief sentiment op de wereldwijde fusie- en overnamemarkt: meer dan driekwart van de ruim 1.600 ondervraagde internationale topbestuurders in 53 landen verwacht een verbeterende wereldwijde overnamemarkt in de komende 12 maanden. Het sentiment vertaalt zich ook in concrete acties: internationale bedrijven laten een groeiende bereidheid zien om bedrijven te acquireren. Van de internationale bestuurders verwacht 59% met hun bedrijf actief te zijn op de fusie- en overname markt in de komende 12 maanden, tegenover 40% een jaar geleden.

Gemiddelde omvang deals neemt toe

Internationale bedrijven hebben een groeiend aantal targets in de pipeline en gemiddelde dealwaardes groeien gestaag. De verwachting voor komend jaar is dat bedrijven in toenemende mate actief zullen zijn in het hogere en mid-market M&A segment ($250 mln. – $1 mld.). Van de Nederlandse bedrijven verwacht 39% in de komende 12 maanden een transactie uit te voeren met een dealwaarde groter dan $250 mln., tegenover 8% zes maanden geleden.

Overnameprijzen stijgen

De huidige economische omgeving vormt de basis voor de groeiende overnamemarkt, legt Steven Spiekhout, Partner bij EY Transaction Advisory Services, uit: ‘De lage rente zorgt voor hogere waarderingen en is een stuwende factor op de huidige markt door de zoektocht naar rendement door private equity partijen. De huidige Nederlandse markt begint zelfs langzaam tekenen van oververhitting te vertonen; signalen hiervoor zijn hogere waarderingen, een lagere mate van buyer scrutiny, licht geformuleerde koopcontracten, sommige transacties die doorgang vinden zonder gedegen boekenonderzoek en convenant- light financiering.’

__________________________________________________________________________

Zo (ver)koopt u succesvol een bedrijf
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is de cursus Actief in Overnames voor u onmisbaar. Ontdek in twee dagen wat u wilt en moet weten over het succesvol (ver)kopen van een bedrijf. Na de cursus neemt u de juiste stappen en vermijdt u de valkuilen. Meld u direct aan

__________________________________________________________________________

Bovendien is er een groeiende activiteit van buitenlandse partijen. Spiekhout: ‘De afgelopen maanden laten een constant groeiende bidder appetite zien met een toenemende mate van grensoverschrijdende fusie- en overname-activiteit. Na een periode van relatieve stilte storten meer Amerikaanse bedrijven zich op de Europese markt, geholpen door de dalende euro en aanhoudend lage rentes.’

Groeiende buitenlandse interesse in Nederland

Ook de Nederlandse markt kan zich dus opmaken voor een toename van buitenlandse interesse. Een substantieel aandeel van de internationale respondenten (26%) geeft aan een toegenomen interesse te hebben in overnames in de eurozone. Spiekhout ziet bovendien een grote bereidheid voor het ontvangen van Amerikaans kapitaal en krijgt regelmatig het bericht dat bedrijven proactief worden benaderd voor overnames. Specifieke interesse is er voor de sectoren (voedings-)technologie en infrastructuur; minder interesse is er voor de olie- en gassector. Daarnaast is belangstelling vanuit Chinese hoek tanende door mindere economische groei in China en tegenvallende resultaten op recente deals.

Nederlandse markt richt zich op consolidatie

Uit de rondvraag blijkt dat Nederlandse bedrijven traditioneel hun boekje nauwelijks te buiten gaan: meer dan internationale bedrijven richten zij zich op bestaande kernproducten en –markten. Spiekhout herkent dit: ‘Nederlandse bedrijven richten zich op consolidatie, bolt-on acquisities zijn de norm. Internationaal zien we echter ook dergelijke signalen. De recente overname van SABMiller door AB InBev is een voorbeeld van pure consolidatie. Beperkte groei dwingt bedrijven groei in te kopen.’

Waarderingen van kopers en verkopers lopen steeds meer uiteen

De internationale kooplust wordt geïllustreerd door een toenemend verschil tussen de waarderingen van kopers en verkopers, de zogeheten valuation gap. Zowel Nederlandse (71%) als internationale (65%) bedrijven geven aan dat een waarderingskloof tussen koper en verkoper van minimaal 10% is ontstaan. In een substantieel aantal gevallen (15% internationaal om 7% nationaal) gaat het zelfs om een gat van minstens 25%. Bovendien geven vrijwel alle ondervraagden aan dat deze kloof niet op korte termijn zal worden gedicht; 36% van de Nederlandse bestuurders verwacht zelfs een verdere groei.

Technologie verstoort bestaande praktijken

Een ander terugkerend thema in de Barometer is het ontwrichtende effect van technologische ontwikkelingen. Met name Nederlandse bedrijven zien technologische innovatie als belangrijke stoorzender van het eigen bedrijfsmodel. Ook is technologie de op één na belangrijkste reden een overname te overwegen. Desondanks ziet Spiekhout weinig stappen in de richting van digitale transformatie.

• EY’s 13e Global Capital Confidence Barometer

Gerelateerde artikelen