EY: interesse in fusies en overnames houdt aan

Na een recordjaar op de internationale fusie- en overnamemarkt in 2015 blijven de vooruitzichten voor de wereldwijde M&A markt in de komende 12 maanden goed. Dat blijkt uit het 14e Global Capital Confidence Barometer onderzoek van EY, een rondvraag onder meer dan 1.700 bestuurders van internationaal toonaangevende organisaties in 45 landen. Voor komend jaar is de verwachting dat de interesse in overnames aanhoudt.

Uit de Barometer blijkt dat vrijwel alle ondervraagde internationale bestuurders vertrouwen hebben in de ontwikkeling van de internationale markt voor fusies en overnames in 2016. Van de ondervraagde bestuurders voorziet slechts 5% een verslechtering in de komende 12 maanden.

Een van de drijvers van dit positieve sentiment is de verwachting dat zowel de kwaliteit als hoeveelheid van de acquisitiekandidaten in 2016 op peil blijft. Bovendien geeft de helft van de bestuurders aan dit jaar zelf met hun bedrijf actief te zijn op de fusie- en overnamemarkt.

Onder internationale bestuurders bestaat de verwachting dat er meer grote overnames zullen plaatsvinden in 2016. Ruim 12% van de internationale bedrijven overweegt een transactie in het komend jaar met een waarde van boven de $1 miljard. Dit was in de oktober 2015 editie van de Barometer slechts 3%.

Het positieve vooruitzicht voor de internationale fusie- en overnamemarkt blijkt daarnaast uit de stabiele ontwikkeling van het aantal transacties waaraan de ondervraagde bestuurders werken. Van de bedrijven in het onderzoek werkt 55% op het moment aan drie óf meer transacties, hetgeen in lijn is met de Barometer van oktober 2015.

Interesse in allianties en focus op kernactiviteiten

Stephan Lauers, Partner bij EY Transaction Advisory Services, ziet dat Nederlandse bestuurders meer focussen op de ‘core’ activiteiten van hun bedrijf. Het positieve sentiment op de fusie- en overnamemarkt wordt gebruikt voor het verkopen van ‘non-core’ of minder renderende activiteiten. Hiermee maken de bestuurders kapitaal vrij om te investeren in technologie en innovatie.

In lijn met deze focus is er toenemende interesse in het vormen van allianties, waarmee gereageerd wordt op technologische ’disruptie’. Volgens Lauers worden allianties in de praktijk overwogen omdat een dergelijke samenwerking kennisdeling centraal stelt en het een informelere samenwerking kan creëren. Een alliantie heeft een lager risico en stelt bedrijven in staat sneller op een veranderende markt te reageren.

Waarderingen van kopers en verkopers lopen minder uiteen

Het solide fundament van de huidige M&A markt wordt onderstreept door het feit dat het verschil in de waarderingen van kopers en verkopers, de zogeheten valuation gap, kleiner is dan in de oktober versie van de Barometer. Een meerderheid van de internationale bestuurders ervaart de valuation gap als relatief klein (0-10%), al is de verwachting van 52% van de ondervraagden dat dit in de komende 12 maanden mogelijk kan stijgen als gevolg van de sterke competitie op de fusie- en overnamemarkt.

‘Distressed dealmaking’ naar verwachting thema van 2016

De verwachting van de internationale bestuurders is dat er in het komende jaar in toenemende mate overnames zullen plaatsvinden van ondernemingen in zwaar weer.

Volgens Bruno Jelgerhuis Swildens, Partner bij EY Transaction Advisory Services, zou een dergelijke situatie zich ook voor kunnen doen op de Nederlandse markt, waarbij dit met name zou kunnen gaan spelen bij toeleveranciers van olie- en gasbedrijven. “Als gevolg van de lage olieprijs en een aflopende contractportefeuille kunnen toeleveranciers aan de olie- en gasindustrie mogelijk in zwaar weer raken. Partijen zullen hierdoor wellicht gedwongen zijn hun business model te heroverwegen, een portfolio review uit te voeren, hun financiering te herstructureren of samen te werken met een branchegenoot.”

• Global Capital Confidence Barometer

Gerelateerde artikelen