Extra investeringskapitaal voor innovatieve snelle groeiers

Er komt een tweede investeringsfonds dat kan leiden tot 1,2 miljard euro aan extra investeringskapitaal voor jonge, snelgroeiende en innovatieve bedrijven. Dit gebeurt met de oprichting van het Dutch Venture Initiative-2 fonds, de opvolger van het succesvolle DVI-1. Het fonds is bedoeld om snel groeiende bedrijven betere toegang tot investeringskapitaal te geven en andere private investeerders aan te trekken.

DVI-2 wordt vandaag gelanceerd door minister Kamp van Economische Zaken (EZ) en CEO Gilibert van het Europees Investeringsfonds (EIF). Door deze lancering worden investeringen vanuit dit nieuwe fonds mogelijk. EZ en EIF dragen ieder 100 miljoen euro bij aan het fonds. Met institutionele beleggers lopen gesprekken die ertoe moeten leiden dat ook zij 100 miljoen euro via DVI-2 in deze ondernemingen investeren, zodat er 300 miljoen euro in het fonds komt. Op basis van de verwachte hefboomeffecten, is de inschatting dat samen met private partijen uiteindelijk circa 1,2 miljard euro nieuwe financiering beschikbaar komt voor jonge snelgroeiende innovatieve bedrijven.
 
Minister Kamp: “Innovatieve bedrijven maken onze economie concurrerender en zijn cruciaal voor het behoud van onze welvaart. Om snel te kunnen groeien is het van belang dat deze bedrijven over voldoende investeringskapitaal kunnen beschikken. Met het DVI-2 dragen we ook de komende jaren bij aan een gezonder financieringsaanbod. Door initiatieven als DVI-2 versterkt Nederland de aansluiting met innovatieve hubs als Boston Area en Silicon Valley.”
 
Dankzij het eerste DVI hebben veel startups en scaleups kunnen doorgroeien tot grote, succesvolle bedrijven. Een voorbeeld hiervan is Sapiens Brain Stimulation uit Eindhoven. Dit bedrijf ontwikkelde een elektrode die het mogelijk maakt specifieke gebieden van de hersenen van mensen met Parkinson te stimuleren. De kwaliteit van leven neemt daardoor sterk toe. Sapiens begon in 2011 met drie onderzoekers, nu werken er meer dan zeventig mensen op de High Tech Campus in Eindhoven en is het bedrijf uitgegroeid tot een succesvol onderdeel van het Amerikaanse medische technologiebedrijf Medtronic.
 
Het Dutch Venture Initiative is één van de maatregelen om risicokapitaal voor het MKB beschikbaar te maken. Het sluit aan op de ambities van het Europese Juncker-plan en het Netherlands Investment Agency (NIA). Het eerste DVI, opgericht in 2013, bestond uit een fonds van ruim 205 miljoen euro (EZ: 130 miljoen euro, EIF: 67,5 miljoen euro, Provincie Brabant: 5 miljoen euro). Samen met andere investeerders zorgde dit voor een totale investeringscapaciteit van 1,2 miljard euro.

Gerelateerde artikelen