Expert: “75% van de organisaties hebben ruimte om kosten te besparen”

Managen van kostenreducties en uitgavenbeheer

In de nog steeds gespannen arbeidsmarkt, kondigde onlangs verschillende Nederlandse bedrijven aan personeel te gaan ontslaan, waaronder techbedrijf Philips, E-autobouwer Lightyear en internetretailer Bol.com. Daarnaast stijgt ook het aantal massa-ontslagen bij bedrijven in het buitenland. Met de massa-ontslagen kunnen bedrijven de kosten drukken.

Reden voor FM.nl om 7 vragen te stellen over het beheersen van kosten, het efficiënter maken van organisaties en het terugdringen van de uitgaven aan Blackbear -een internationale aanbieder van digitale oplossingen voor het flexibel inzetten van professionals,

1. FM.nl: Hoeveel ruimte en mogelijkheden hebben bedrijven nog over, om kosten te besparen?
– Blackbear: “75% van de organisaties hebben ruimte om kosten te besparen vanuit hun OPEX-kosten op het gebied van vast personeel. Voor vele functies wordt vast personeel als primair doel gesteld terwijl de functies met minder FTE’s dekkend kunnen zijn. Dit minimaliseert tegelijkertijd het ‘locked-in’ principe van personeelskosten -zie bijvoorbeeld de grote ontslagrondes die al een aantal maanden in het nieuws zijn. Bedrijven die al lean en mean zijn, zijn vaak organisaties die met ongeveer 100 FTE’s opereren. Deze werken met beperkte resources en moeten daardoor creatiever aan de slag.”

OPEX oftewel ‘operationele uitgaven’, zijn de terugkerende kosten voor een product, systeem of onderneming. Deze kosten zijn inherent aan de dagelijkse bedrijfsvoering en omvatten zaken zoals huur, apparatuur, voorraadkosten, marketing, salarissen, verzekeringen, onderzoek en ontwikkeling, en andere operationele activiteiten. In tegenstelling tot OPEX, vertegenwoordigt CAPEX (Capital Expenditures) de kosten voor de ontwikkeling of levering van niet-verbruikbare onderdelen van een product of systeem. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van een kopieerapparaat, wat onder CAPEX valt, terwijl de jaarlijkse kosten voor toner, papier en elektriciteit onder OPEX vallen

.

2. FM.nl: Hoe kan het dat bedrijven enerzijds altijd op de kosten moeten letten maar er toch nog (zoveel ruimte) is om efficiënter te werken en kosten te besparen?
– Blackbear: “Dat komt vanwege de ’traditionele arbeidsopzet’ en de gewenste ‘permanente cultuur’ van arbeid. Daar komt bij dat er vaak geen of te weinig focus is op resultaatgericht opereren en in plaats daarvan is er veel aandacht voor invulling van functies om het werk gedaan te krijgen. Tel daar nog bij op dat het werken met bureau’s en consultancies een grote overhead op het uurtarief van de professional plaatsen.”

Tekst gaat door onder deze alinea

FM Dag is hét kennis- en netwerkevenement voor CFO’s, financieel directeuren, financieel managers en controllers van organisaties met een omzet van minimaal € 50 miljoen. Voor FM Dag 2024 hebben we ons eigen orakels tot leven gebracht. Stel je vragen aan onze orakels en vergroot jouw financiële kennis, inzicht en vaardigheden. Meld je direct aan en dompel jezelf op 17 april onder in de fontein van wijsheid.

3. FM.nl: Hoeveel kunnen bedrijven gemiddeld genomen nog efficiënter werken en kosten besparen?
– Blackbear: “Bedrijven kunnen op arbeid flink besparen. De tekorten in de arbeidsmarkt maken het voor bedrijven noodzaak om flexibeler te werken met personeel. Zeker nu de tekorten in de markt permanent blijken te zijn; demografische trends laten zien dat dit komende 10 jaar waarschijnlijk niet gaat veranderen). Bureau’s, consultancies en detacheerders hanteren nu hoge multipliers op flexibel personeel waarbij langdurige inhuur centraal staat. Organisaties hebben de kans om tussen de 40%-60% te besparen, waar het gaat om het werken met deze vorm van flexibele arbeid, zodra de middle-man eruit gehaald wordt.” [Interview gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


4. FM.nl: Hoe herkent een finance afdeling waar besparingen en efficiency mogelijk zijn?
– Blackbear: “Arbeidsproductiviteit per FTE bij vaste personeel, toolstack kostenniveau zoals centralisatie vs. decentralisatie, het thuiswerkbeleid door middel van kantoorkosten en reiskosten tegen elkaar af te zetten, inkoop als het gaat om productie of om handelsorganisaties en de materiële inzet waaronder de benutting van activa.

5. FM.nl: Wat adviseert u aan hoger financieel management en CFO’s?
– Blackbear:“Focus niet te sterke op permanente FTE opbouw (OPEX) en gedecentraliseerde aankoop van diensten en tools. En houdt ook niet te veel vast aan traditionele werkvormen. Beter is het om een flexibele arbeidsschil te organiseren, die intern aandacht krijgt. Gebruik de arbeidsproductiviteit als primaire driver bij het inrichten van de organisatie; kortom, product en proces gedreven organiseren in plaats van mens gedreven organiseren.”

6. FM.nl: Wat kunnen de overheid, belastingdienst en overige overheidsinstanties doen om bedrijven de ruimte te geven, leaner en meaner te zijn in economisch moeilijke omstandigheden?
– Blackbear: “Flexibiliteit van arbeid beter toestaan binnen de bedrijfsvoeringen van organisaties, subsidiëring voor automatisering slimmer organiseren voor organisaties die de kapitaalkracht niet hebben waardoor arbeid primair de focus is.”

7. FM.nl: In hoeverre speelt de wijze waarop de arbeidsmarkt georganiseerd wordt, een rol?
– Blackbear:  “Arbeidsvormen zijn traditioneel ingericht waarbij organisaties en tevens overheidsinstanties vanuit de ‘veiligheid’ van de werknemer denken. Deze organisaties zien flexibele werkvormen nog vaak als een gevaar. Dat is onterecht want flexibiliteit kan slim en toegankelijk georganiseerd worden. Daarmee wordt de markt van arbeid een stuk efficiënter. Efficiëntie in de arbeidsmarkt zorgt namelijk voor toegankelijke tarieven, gezonde salarissen voor vast personeel en een lean & mean setup die organisaties in staat stelt om capaciteit continu op maat af te stemmen.”


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


FM Dag is hét kennis- en netwerkevenement voor CFO’s, financieel directeuren, financieel managers en controllers van organisaties met een omzet van minimaal € 50 miljoen. Voor FM Dag 2024 hebben we ons eigen orakels tot leven gebracht. Stel je vragen aan onze orakels en vergroot jouw financiële kennis, inzicht en vaardigheden. Meld je direct aan en dompel jezelf op 17 april onder in de fontein van wijsheid.

Gerelateerde artikelen