Ewout Wegman: “Een bedreiging voor de financieel manager is dat hij teveel stuurt op objectieve en te weinig op subjectieve zaken

fallback
Voor Ewout Wegman (30) was het al vrij snel duidelijk dat hij ooit een eigen bedrijf zou gaan beginnen. Al tijdens zijn studie bedrijfskunde heeft hij kort aan het ondernemersschap mogen ruiken. De vijf jaar die Wegman bij ING heeft gewerkt, waren een goede leerschool, maar de wens om ooit iets voor zichzelf te beginnen, bleef onverminderd groot. In 2006 kwam een lang gekoesterde droom uit toen zijn bedrijf EPW Consult het levenslicht zag, een financial consultancy bedrijfje. Zijn eerste grote opdracht heeft hij al binnen. Evenementenbureau The Garage Creations heeft hem voor een jaar ingehuurd als financieel directeur ad interim.

Kunt u een beschrijving geven van uw carrièreverloop
Na afronding van mijn universitaire studie Bedrijfskunde aan de RUG (afstudeerstage bij Kempen & Co te Amsterdam), ben ik gestart in het ING Groep-traineeprogramma Global Management Programme. Gedurende mijn carrière bij ING heb ik diverse functies vervuld waaronder bij Wellowell, Human Resources, Baring Asset Management London, Nationale Borg en ING Real Estate Finance N.V. Ik heb in totaal 5 jaar bij ING gewerkt (december 2000 – januari 2006).

Waarom heeft u gekozen voor deze overstap?
Het is al sinds mijn studietijd een wens geweest een eigen bedrijf te beginnen. In die periode ben ik in lid geweest van het Management Team van Ritzen Koeriers en heb ik (tijdelijk) met een studievriend een bedrijfje gerund dat schoenhakken produceerde. Inmiddels heb ik voldoende financiële kennis en ervaring om meer structurele invulling te geven aan die destijds ontwikkelde wens. Ik heb bij ING veel geleerd op zowel inhoudelijk vlak als over de werkwijze van een multinationale financiële dienstverlener. Het is echter prachtig om zelf dan wel met een klein team beslissingen te kunnen nemen die een direct effect hebben op de bedrijfsvoering als geheel. De uitvoering van een consultancypraktijk op het gebied van financieel advies en management, is mede mogelijk door de opdracht bij The Garage Creations B.V.

Hoe ziet uw takenpakket er precies uit?
Op dit moment bestaat het takenpakket bij de meeste opdrachten vooral uit het zitting nemen in het Management Team of Dagelijks Bestuur in de functie van financieel manager. Uit dien hoofde ben ik aanspreekpunt (intern en extern) voor alle financiële zaken en eventueel andere zaken die het primaire proces ondersteunen. Daarnaast vervul ik activiteiten op het gebied van advies aan de directie, help mee met de totstandkoming van budgetten en begrotingen en geef mede richting aan de langere termijn strategie.

U bent al op uw dertigste financieel directeur. Is het niet zwaar om op zo’n jonge leeftijd al zo’n verantwoordelijke functie te hebben?
De functie van financieel manager is in mijn ogen zeer dynamisch omdat het enerzijds een ondersteuning is van alle dagelijkse activiteiten (cash in- en outflow), anderzijds heeft een financieel manager een belangrijke rol bij het uitstippelen van de strategie. Het is van belang hierbij over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken. Mijns inziens is er geen betere leerschool dan een carrière bij een financiële dienstverlener. In combinatie met een gezonde hoeveelheid ondernemersambitie en een dynamische werkomgeving, kan prima
invulling gegeven worden aan de verantwoordelijkheden die horen bij de functie van een financieel manager.

Welke kwaliteiten bezit u die van toegevoegde waarde zijn?
De toegevoegde waarde van een financieel manager – naast vanzelfsprekend vakinhoudelijke kennis – komen mijns inziens vooral tot uiting in zaken als verstand hebben van het bedrijfsproces aan de binnen- en buitenzijde, een scherp analytisch vermogen, communicatieve vaardigheden en het opeisen van de eigen rol. Een financieel manager constateert vaak als eerste hoe de financiële positie van een onderneming eruit ziet en is als laatste (mede-) verantwoordelijk voor de opmaak van zwarte of rode cijfers. Vanuit die gedachte is een financieel manager bij uitstek de persoon die sturing moet geven voor, tijdens en na de bedrijfsactiviteiten.

Wat zijn uw kernwaarden?
Initiatief, klantgerichtheid (intern en extern), resultaatgedrevenheid, teamgeest en ondernemingsgeest. Wensen gaan soms in vervulling door af te wijken van het gebaande pad en afslagen te nemen die onorthodox zijn.

Met welke kansen en bedreigingen heeft de financial executive van vandaag te maken?
Er is meer informatie beschikbaar dan ooit. Dat is goed bij de beoordeling en sturing door een financial executive, mits alle informatie goed is gefilterd en op tijd beschikbaar is. Een bedreiging van alledag is dat een financieel manager te veel stuurt op objectieve zaken en te weinig op subjectieve zaken. Zeker voor kleine ondernemingen is het eerste belangrijk, maar het tweede vaak onvermijdbaar.

Wat doet u in uw vrije tijd?
Vele sociale activiteiten, van sport (golf, zeilen, skiën) via reizen, tot uitgaan voor een borrel en een diner.

Wat is uw levensmotto?
Heb een missie, vervul deze met passie en je zult kunnen bereiken wat je wilt.

Mogen wij u ook interviewen? Heeft u onlangs als controller of financieel-manager een interessante carrière-stap gemaakt? Een stap die u met 10.000 collega’s wilt delen? Stuur dan een mailtje met een korte toelichting naar de redactie. Dan kunnen onze journalisten u interviewen.

Gerelateerde artikelen