Natuurherstelwet stap dichterbij, gevolgen voor bedrijven nog niet duidelijk

Europese lidstaten stemmen in grote meerderheid voor.
  • Aangepaste Natuurherstelwet EU stap dichterbij
  • Definitieve stemming later dit jaar
  • Nederland houdt aarzeling ten aanzien van agrariërs
  • Gevolgen voor financiën bedrijven nog onduidelijk

De omstreden natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans is een flinke stap dichterbij. De EU-landen hebben met een ruime meerderheid ingestemd met zijn plannen, ook al bleef Nederland zich verzetten.

Aanpassingen aan oorspronkelijke plannen
De natuurherstelwet moet de kaalslag van de natuur keren en zo meteen het klimaat helpen, maar stuitte op veel verzet. Onder meer Nederland, dat al worstelt met de stikstofregels, vreest dat de wet het werk van boeren en het bouwen schier onmogelijk zou maken. Timmermans paste de plannen aan en wist daarmee de meeste critici over te halen.

Vastleggen financiële toezeggingen
Een aantal EU-landen die zich zorgen maakten over de kosten van natuurherstel kregen op de valreep de toezegging dat Brussel daarvoor zo nodig geld uittrekt. Na een jaar gaat de commissie na of de lidstaten inderdaad financiële hulp nodig hebben, is nu vastgelegd. Intussen zouden enkele grote bedrijven zich positief over de plannen hebben uitgelaten.

ESG als onderdeel van natuurherstelwet
Onlangs schreef de website CFO.nl dat veel Europese bedrijven zich nog niet volledig bewust zijn van ESG-criteria met betrekking tot ecologische, sociale en maatschappelijke kwesties. Deze criteria moeten er toe leiden dat bedrijven inzicht geven in onder meer duurzaamheid en eventuele natuurschade.

Eind van 2023 meer duidelijk
De natuurherstelwet is er nog niet definitief. Er wacht namelijk nog een cruciale stemming in het Europees Parlement, waar de weerstand groot is. Voorvechters van de wet hopen dat de zegen van de EU-landen de aarzelende Europarlementariërs over de streep zal trekken om voor te stemmen, zo hopen de voorvechters van de wet. Als het parlement ook instemt met het principe van de wet, gaat het met de EU-landen onderhandelen over de finesses. Daarover zouden ze het nog voor het eind van het jaar eens moeten worden, als het aan de lidstaten ligt.

“Zonder verdere aanpassingen is deze verordening niet werkbaar”, hield natuurminister Christianne van der Wal vol. Ze vroeg tevergeefs om uitstel. Hierbij zou het vooral gaan om de agrarische sector. Wat de gevolgen voor de financiële bedrijfsvoering, is nog onvoldoende duidelijk.

(ANP)

Gerelateerde artikelen