Europese pensioenfondsen nemen afstand van aandelen

Europese pensioenfondsen nemen ondanks het marktherstel steeds meer afstand van aandelen, maar gaan wel actiever op zoek naar nieuwe investeringskansen in bijvoorbeeld opkomende markten. Dit blijkt uit het jaarlijkse Europese onderzoek van Mercer naar de allocatie van kapitaal, onder meer dan 1000 pensioenfondsen.

Vooral de stijgende inflatie is een bron van zorg, blijkt uit het onderzoek. Beleggingen in ongebruikelijke categorieën blijven onverminderd groot, waarbij in veel landen een stijging is genoteerd. Het onderzoek liet ook zien dat pensioenfondsen steeds sterker de groeikansen vanuit opkomende economieën in de gaten houden. Ten minste 16% richtte zich op schulden van opkomende markten en andere activa, ten koste van aandelen.

32% van de pensioenfondsen houdt expliciet rekening met de mogelijke effecten van de huidige fiscale stimuleringspakketten. Zij tonen zich overwegend bezorgd over de eventuele uitwerking van de stijgende inflatie op hun activa en passiva. Jelle Koolstra, Principal binnen de Investment Consulting tak van Mercer Nederland: “Normaal gesproken beschermt een pensioenplan zichzelf tegen inflatie door inflatiegekoppelde goudgerande obligaties te kopen. Maar die zijn momenteel behoorlijk prijzig. Nu is het interessant te zien dat veel pensioenplannen de meer creatieve weg zoeken richting inflatiegevoelig kapitaal, met de risico’s van dien.”

Verschuiving van risico’s
Na het recente marktherstel zien we een verdere geplande terugval in allocatie naar aandelen. Dit komt met name tot uiting in de meer ontwikkelde DB-markten als de UK, Ierland en Nederland (de aandelenallocatie loopt terug van 28% naar 23%). Nog eens 20% van de UK-plannen en 33% van de overige Europese plannen voorzien afname van buitenlandse aandelen. Jelle Koolstra “Pensioenfondsen spreiden hun aandelen over meerdere regio’s om het risico te verminderen. Vervolgens leidt dat tot de vraag hoe met het additionele valutarisico omgegaan dient te worden”

In vergelijking met het onderzoek van vorig jaar, gaan de fondsen anders om met obligaties. Zo ziet 12% van de Britse pensioenfondsen een toename van overheidsobligaties, in tegenstelling tot vorig jaar toen 6% het wilde terugdringen. Wat betreft bedrijfsaandelen is er sprake van een tegenovergestelde trend: van de Britse pensioenfondsen wil slechts 16% hun exposure verhogen, terwijl dat vorig jaar 27% was.

Gerelateerde artikelen