Europese minimumbelasting op winst komt er toch

De EU-landen willen samen het verzet van Hongarije omzeilen.

De Duitse minister Christian Lindner stelt dat zijn land nationale wetgeving voor het minimumtarief van vijftien procent winstbelasting zal invoeren als er geen Europese oplossing komt. De EU-landen moeten zo nodig het minimumtarief invoeren zonder Hongarije, vindt minister Sigrid Kaag van Financiën. Het land blokkeert een richtlijn over een Europees minimumtarief voor grote multinationals, ondanks een akkoord in internationaal verband.

Steeds meer ministers hebben hun geduld met Hongarije over de kwestie verloren en roepen op tot andere maatregelen. Voor de invoering van een EU-richtlijn voor een minimaal belastingtarief is instemming van alle 27 landen nodig maar er bestaat ook een procedure die, als minstens negen landen meedoen. Dat heet versterkte samenwerking.

Nederland is in principe voorstander van het vetorecht bij belastingzaken, erkent Kaag. Maar in dit geval ondermijnt Hongarije volgens haar de internationale afspraken over hervorming van het internationale belastingstelsel, met als doel belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

Dat akkoord is door bijna 140 landen gesloten, waaronder ook Hongarije. Er is in opgenomen dat multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer nergens ter wereld minder dan vijftien procent belasting mogen betalen.

(ANP)

Gerelateerde artikelen