Europese Commissie onderzoek Hongaarse R&D-regeling

In de Hongaarse vennootschapsbelasting is een faciliteit opgenomen voor R&D- activiteiten. Voor onderzoekskosten wordt aftrek verleend. Het onderzoek moet dan wel worden verricht op het terrein van onderzoeksinstituten die zijn opgericht door Hongaarse instellingen voor hoger onderwijs.

Als onderzoekskosten worden gemaakt voor onderzoek op vergelijkbare plaatsen in andere lidstaten van de EU of de EER, wordt geen aftrek verleend. Volgens de Europese Commissie ontmoedigt deze fiscaal minder gunstige behandeling bedrijven om hun R&D-activiteiten in andere lidstaten uit te voeren. Dit is mogelijk in strijd met het vrij verrichten van diensten.

De Europese Commissie heeft Hongarije daarom gevraagd haar nationale wetgeving aan te passen. Als Hongarije dit niet doet, kan zij voor het Hof van Justitie worden gebracht. Het Hof heeft hierover eerder in een vergelijkbare zaak al beslist.

Frankrijk mocht voor de toekenning van een belastingkrediet voor R&D-activiteiten niet als voorwaarde stellen dat deze activiteiten in Frankrijk zouden plaatsvinden. Hongarije lijkt er dus verstandig aan te doen zijn wetgeving zelfstandig in overeenstemming met het EU-recht te brengen.

Bedrijven die in Hongarije zijn gevestigd en die kosten hebben gemaakt voor onderzoek dat wordt verricht in andere landen, kunnen mogelijk nu al aftrek krijgen. Dit moet per geval worden beoordeeld. 

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen