Europese banken doorstaan stresstest

?Europese banken hebben over het algemeen kapitaalbuffers die een zware economische crisis redelijk kunnen doorstaan. Dat blijkt uit de stresstest die de Europese bankentoezichthouder EBA heeft uitgevoerd.

De EBA onderwierp 51 Europese banken aan een test, die in het zwartste scenario uitging van een forse economische crisis. Banken zien in dat scenario hun kapitaalbuffers danig slinken, maar blijven over het algemeen nog redelijk overeind.

Dat geldt ook in Nederland, waar Rabobank van de vier doorgelichte banken de kleinste buffer overhoudt. Die bank ziet in het zwartste scenario de maatstaf voor zijn kapitaalbuffer in 2018 dalen naar 8,1 procent, tegen 13,5 procent eind vorig jaar. De bank mikt zelf op een verhouding tussen het eigen vermogen en de naar risico gewogen uitstaande leningen van 14 procent. ING en ABN zakken naar 9 en 9,5 procent, terwijl Bank Nederlandse Gemeenten veruit de grootste buffer overhoudt (17,6 procent).

Aan de stresstest zijn geen directe gevolgen verbonden. Toezichthouders nemen de uitkomsten later dit jaar mee bij het bepalen van de mate waarin banken hun kapitaalreserves eventueel moeten versterken.
De EBA ging bij de stresstest uit van een crisis die Nederland nog sterker zou raken dan veel andere eurolanden. De Nederlandsche Bank concludeerde dat op die manier is aangetoond ‘dat de deelnemende Nederlandse banken goed in staat zijn een dergelijk zware stress te doorstaan’.

De Italiaanse bank Monte dei Paschi kwam duidelijk als zwakste uit de test. Die bank ziet zijn buffers helemaal verdwijnen bij een nieuwe crisis. Na Monte dei Paschi zagen Allied Irish Banks en Royal Bank of Scotland hun buffers het sterkst teruglopen.

(ANP)

Gerelateerde artikelen