Eumedion sceptisch over FEE-voorstel nieuwe vorm van verslaggeving

Eumedion is sceptisch over het voorstel van de Europese accountantsorganisatie FEE over financiële en niet-financiële verslaggeving in de toekomst. Eumedion is bevreesd dat het voorstel leidt tot duplicering van informatie, minder verantwoording door het bestuur en minder nadruk op de financiële cijfers.

Eumedion ziet meer in ‘Integrated Reporting’ als de toekomstige vorm van verslaggeving dan het door de FEE voorgestelde ‘Core & More’-rapport. Dit schrijft Eumedion in haar reactie op het FEE-consultatiedocument over de toekomst van verslaggeving.

De FEE stelt in het consultatiedocument voor de toekomstige verslaggeving op te splitsen in een ‘Core’-rapport en in ‘More’-rapporten. Het ‘Core’-rapport zou de belangrijkste financiële en niet-financiële informatie voor alle stakeholders moeten bevatten, terwijl de ‘More’-rapporten additionele informatielagen zijn met meer gedetailleerde informatie. Stakeholders zouden hier, afhankelijk van hun informatiebehoeften, al dan niet kennis van kunnen nemen. In het ‘core’-rapport zouden hyperlinks naar de ‘more’-rapporten kunnen worden opgenomen.

Eumedion kan zich voorstellen dat in de toekomst onderdelen van de ondernemingsrapportages op reguliere basis worden aangepast en dat deze aanpassingen voor belanghebbenden gemakkelijk te vinden zijn. Tegelijkertijd benadrukt Eumedion het belang van het bestuursverslag en de jaarrekening als jaarlijkse verantwoordingsdocumenten aan de aandeelhoudersvergadering.

Gerelateerde artikelen