EU-wet over industriële uitstoot wordt strenger

Vooral bedrijven in andere lidstaten moeten nu schoner gaan produceren.

De milieuministers van de EU zijn het eens geworden over uitbreiding van een wet waardoor industriële uitstoot verder beperkt wordt. Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen is het “goed nieuws” voor Nederlandse bedrijven en veehouderijen. Zij passen al de best beschikbare technieken toe om de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak te verminderen, maar in veel andere lidstaten gebeurt dat nog niet. Door de nieuwe regels komt er een meer gelijk speelveld in de EU, meent ze.

De reikwijdte van de richtlijn wordt uitgebreid naar meer activiteiten met een belangrijke impact op milieu en gezondheid, bijvoorbeeld de grootschalige productie van batterijen en bepaalde processen voor metaalbewerking.

Over welke veehouderijen onder de strenge regels voor emissiegrenswaarden vallen, bereikten de ministers een compromis. De richtlijn geldt voor alle Europese veehouders met meer dan 350 ‘grootvee-eenheden’, waarbij een melkkoe als één grootvee-eenheid telt. Hoe kleiner het dier, hoe meer er gaan in één eenheid, zoals tien schapen. Voor de meeste Nederlandse veeboeren verandert er niets, zei Heijnen na afloop van de vergadering in Brussel.

Over de definitieve wet moet nog worden onderhandeld met het Europees Parlement.

Gerelateerde artikelen