EU-verordening CSDDD voorlopig van tafel

EU verplichting voor ESG-proof maken van economische ketens van tafel

Het voorstel voor een Europese ketenzorgplicht (CSDDD) is voorlopig van de baan, nadat een aantal lidstaten, waaronder Duitsland en Italië, zich in de voorbereidende gesprekken op ambtelijk niveau tegen het plan uitspraken. Dat melden internationale websites.

In een eerder stadium van de gesprekken leken de ministers van de EU-lidstaten en het Europees Parlement tot overeenstemming te kunnen komen, waarna topambtenaren uit de lidstaten gesprekken begonnen om afspraken te maken die door de Raad van Europese ministers bekrachtigd zouden worden. Die laatste stap kan nu niet meer gezet worden.

  • Europese ketenzorgplicht voorlopig van de baan na tegenstand.
  • Duitsland en Italië torpederen Europees plan voor ketenzorgplicht.
  • CSDDD-falen teleurstelt duurzame organisaties en bedrijven

Jarenlange onderhandelingen leiden tot niets

De CSDDD heeft tot doel om bedrijven verplicht te stellen te onderzoeken en aanpakken of hun activiteiten negatieve gevolgen hebben voor mensenrechten en het milieu, in hun eigen toeleveringsketen en bij bepaalde downstream-activiteiten. Na vier jaar van onderhandelingen en studies leek door de voorbereidende ambtenaren in het zogenoemde COREPER-overleg, een compromis binnen handbereik. Formeel moeten de ministers van de lidstaten de afspraken vervolgens formeel goedkeuren of de politieke verschillen uitonderhandelen.

Duitsland en Italië gooien roet in het eten

Ondanks dit principeakkoord waarbinnen het ambtelijk overleg preciezere afspraken maakte, besloten topambtenaren uit Duitsland en Italië op het laatste moment hun steun in te trekken. Duitsland uitte zorgen over de bureaucratische lasten en potentiële juridische implicaties voor bedrijven, terwijl Italië naar verluidt geen reden gaf voor hun terugtrekking. Een poging van Frankrijk om de reikwijdte van de regels te verkleinen naar bedrijven met meer dan 5.000 werknemers, mislukte eveneens. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.


EU-voorzitter België roept op tot heroverweging

Na de mislukte stemming riep de Belgische voorzitter van de Raad op tot heroverweging. “Ondanks de inspanningen van het voorzitterschap is de benodigde steun niet gevonden”, aldus de verklaring. “We moeten nu de stand van zaken bekijken en onderzoeken of het mogelijk is om de zorgen van lidstaten aan te pakken, in overleg met het Europees Parlement.”

boos en teleurgesteld

Duurzame organisaties reageerden met boosheid en teleurstelling op het falen van de CSDDD. “Het is schandalig dat bepaalde Europese wetgevers bedrijven toestaan mensenrechten en milieubescherming te negeren”, aldus WWF. “ShareAction” noemde de blokkade “onverschilligheid tegenover uitbuiting en milieuvervuiling”.

Lees ook:

 Vertraging schaadt bedrijven die al CSDDD-proof zijn

Ook in Nederland klinkt kritiek. MVO Nederland vindt het hypocriet van Europa om hoog op te geven over duurzaamheidsdoelen, terwijl men geen verantwoordelijkheid neemt. De vertraging schaadt niet alleen de mensen in de toeleveringsketen, maar ook Nederlandse bedrijven die wel al hun verantwoordelijkheid nemen.

Maak kennis met de FM Dag Orakels: stel jouw vragen, deel uitdagende financiële vraagstukken en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Beleef samen met 300 vakgenoten de 9e editie van FM Dag. Meld je nu aan voor een unieke ervaring op 17 april in Spant! Bussum.

“Een stap terug”

Internationale organisaties zoals FIDH noemen het falen van de CSDDD “een treurige stap terug” voor duurzaamheid en mensenrechten. Zij roepen de Belgische voorzitter op om lidstaten te overtuigen in te stemmen met het voorstel, zonder af te dingen op de kernprincipes.

Ketenpartners

Het voorlopige mislukken van de richtlijn lijkt een tegenslag in de verdere invoering van ESG voor bedrijven in de EU. Zonder bindende richtlijn van CSDDD blijven bedrijven in vrij om zaken te doen met partners in de keten die zich aan niet aan de verduurzaming, aan het sociaal verantwoord ondernemen en aan de juiste governance houden. In 2022 was al besloten voor een uitstel van twee jaar voor CSDDD.

De belangrijkste punten van de CSDDD:

  • Bedrijven moeten een due diligence-proces uitvoeren om te identificeren en te beoordelen of hun activiteiten negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu.
  • Bedrijven moeten maatregelen nemen om deze negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te beëindigen.
  • Bedrijven moeten een klachtenmechanisme opzetten voor mensen die schade hebben ondervonden van de activiteiten van het bedrijf.
  • Bedrijven moeten jaarlijks verslag uitbrengen over hun due diligence-inspanningen.

De impact van de CSDDD op Nederlandse bedrijven:

  • De CSDD zal naar verwachting impact hebben op Nederlandse bedrijven, met name op grote bedrijven met complexe toeleveringsketens.
  • Bedrijven zullen moeten investeren in het implementeren van de nodige processen en systemen om te voldoen aan de richtlijn.
  • De CSDD kan leiden tot hogere kosten voor bedrijven, maar kan ook kansen bieden om reputatieschade te voorkomen en de toegang tot kapitaal te verbeteren.
Gerelateerde artikelen