‘EU moet lidstaten laten beslissen over toepassing IFRS for SME’

Accountancy- en adviesorganisatie Grant Thornton is ervan overtuigd dat talrijke niet-beursgenoteerde bedrijven in heel Europa kunnen profiteren van IFRS for SME (Small and Medium Enterprises). Afzonderlijke lidstaten zouden zelf de keuze moeten kunnen maken wanneer en op welke wijze deze nieuwe internationale standaard voor financiële verslaggeving wordt ingevoerd.

In een advies aan de Europese Commissie over IFRS for SME verwelkomt Grant Thornton de nieuwe standaard, maar voorziet problemen als het gebruik ervan in de nabije toekomst op EU-niveau verplicht wordt voorgeschreven. Grant Thornton gelooft in een meer pragmatische en politiek haalbare aanpak waarbij de beslissing over de toepassing van IFRS for SME door elke lidstaat afzonderlijk kan worden genomen.

Profijt
Marcel Welsink, partner en directeur Assurance bij Grant Thornton, licht dit als volgt toe: ‘Als IFRS for SME op grote schaal wordt toegepast, betekent dat een sterke verbetering van de internationale vergelijkbaarheid van de cijfers van niet-beursgenoteerde bedrijven in heel Europa. Er wordt dan één taal gesproken: IFRS for SME. Daar trekken internationale handelspartners, bestaande en potentiële investeerders en kredietbeoordelaars profijt van.’

Hij voegt hieraan toe: ‘Wij denken dat de optie dat bedrijven zelf de keuze voor IFRS for SME kunnen maken een aantal voordelen biedt. Zo kunnen alle ondernemingen in de EU zelf een weloverwogen keuze maken om al dan niet IFRS for SME toe te passen. Daarbij zal aanpassing van de nationale wet- en regelgeving veelal beperkt zijn. Echter, we beseffen dat financiële verslaggeving door niet-beursgenoteerde bedrijven in de verschillende lidstaten momenteel verschillende functies en doelen heeft. Zo is in sommige landen de financiële verslaggeving nauw gekoppeld aan het belastingsysteem. Deze situatie betekent dat een EU-brede toepassing van IFRS for SME, met inbegrip van definiëring van de criteria hiervoor, op korte termijn uitermate moeilijk te realiseren is. Wij zijn daarom van mening dat de EU elke lidstaat zelf moet laten beslissen welke entiteiten binnen hun eigen jurisdictie deze nieuwe standaard mogen of moeten toepassen.’

Harmonisatie
Grant Thornton steunt het voorstel dat het Europees juridisch kader op verslaggevingsgebied de introductie van IFRS for SME door de lidstaten dient te ondersteunen. In het advies aan de EU raadt Grant Thornton bovendien aan dat eventuele herzieningen van de huidige Europese jaarrekeningenrichtlijnen een minimum aan ‘transparantiecriteria’ zouden moeten bevatten voor de verschillende typen van beursgenoteerde ondernemingen, en geen gedetailleerde verslaggevingsregels zouden moeten voorschrijven. Welsink: ‘We zien de noodzaak van nieuwe, op ‘regels gebaseerde’ jaarrekeningenrichtlijnen niet in. We zijn er niet van overtuigd dat harmonisatie van deze gedetailleerde verslaggevingsregels in Europa praktisch dan wel noodzakelijk is.’

Gerelateerde artikelen