EU-akkoord over verminderen van verpakkingen & afval

Bedrijven moeten investeren in afvalverslaglegging

Europa heeft akkoord bereikt om verpakkingsafval drastisch te verminderen. Als onderdeel van dit akkoord mogen consumenten binnenkort hun eigen bekers of bakjes mee nemen naar afhaalrestaurants en horecakiosken, zonder extra kosten. Dit is een van de vele maatregelen die onderhandelaars van EU-landen en het Europees Parlement hebben afgesproken om de hoeveelheid verpakkingen en afval te verminderen.

  • Nieuwe regels om verpakkingsafval te verminderen
  • Herbruikbare bekers toegestaan bij afhaalpunten
  • Beperkingen voor eenmalige plastic wegwerpverpakkingen

Naast het toestaan van eigen herbruikbare verpakkingen, zullen er ook beperkingen worden opgelegd aan eenmalige plastic wegwerpverpakkingen, zoals die voor mayonaise of zeepjes in hotels. Deze verpakkingen moeten bovendien beter afbreekbaar worden, zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën. [Artikel gaat verder na de volgende alinea] 

Maak kennis met de FM Dag Orakels: stel jouw vragen, deel uitdagende financiële vraagstukken en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Beleef samen met 300 vakgenoten de 9e editie van FM Dag. Meld je nu aan voor een unieke ervaring op 17 april in Spant! Bussum.

De verpakkingsindustrie in Nederland heeft een omzet van meer dan 10 miljard euro per jaar en meer dan 80.000 werknemers. De sector is toeleverancier voor de food- en non-foodindustrie en speelt een rol in de logistieke keten. Export komt uit op ruim 5 miljard euro per jaar.

Nieuwe regels voor verpakkingsvolume en design

Fabrikanten behouden nog steeds de vrijheid om hun producten in te pakken, maar onder de nieuwe afspraken zal de lege ruimte in verpakkingen beperkt worden tot maximaal 50 procent voor goederen die in grote hoeveelheden worden vervoerd. Uitzonderingen worden gemaakt voor bestaande verpakkingen met een iconisch uiterlijk of unieke designerverpakkingen.

Europese Unie streeft naar vermindering van verpakkingsafval

Deze maatregelen zijn bedoeld om de klimaat- en milieudoelen van de Europese Unie te bereiken, aangezien de huidige verpakkingsregels ontoereikend blijken te zijn. De hoeveelheid verpakkingsafval in Europa is in de afgelopen tien jaar met 25 procent gestegen. Als er geen actie wordt ondernomen, wordt verwacht dat dit tegen 2030 nog eens met 19 procent zal toenemen. Voor plastic afval wordt zelfs een toename van 46 procent tegen 2030 geschat.

EU nadert officiële goedkeuring van verpakkingsakkoord

Deze afspraken zijn momenteel in principe goedgekeurd door onderhandelaars van zowel de EU-landen als het Europees Parlement. De laatste stap is de officiële bekrachtiging door de 27 EU-landen en het Europarlement, waarna deze maatregelen kunnen worden geïmplementeerd.

Afvalstromen in duurzaamheidsrapportage

De afspraken kunnen ook gevolgen hebben voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen om uitgebreid te rapporteren over hun impact op mens en milieu, waaronder een gedetailleerd overzicht van alle afvalstromen die binnen de onderneming vrijkomen.

De CSRD is van toepassing op alle grote ondernemingen in de EU, met meer dan 250 medewerkers en een omzet van meer dan 40 miljoen euro. De richtlijn treedt in werking in 2024. Bedrijven moeten per afvalstroom de volgende informatie rapporteren:

  • totale hoeveelheid geproduceerd afval
  • verschillende soorten afvalstromen
  • herkomst van het afval
  • wijze van verwerking van het afval
  • kosten van afvalverwerking
  • doelstellingen voor afvalreductie

Overige richtlijnen

Naast de CSRD zijn er nog andere wet- en regelgevingen die van belang zijn voor afvalstromen binnen de EU. De Kaderrichtlijn Afvalstoffen (2008/98/EG): Deze richtlijn beoogt een betere bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid tegen de nadelige gevolgen van afvalstoffen. De Verordening Verpakkingen en Verpakkingsafval (94/62/EG): Deze verordening richt zich op de preventie van afval van verpakkingen en de bevordering van hergebruik en recycling.

Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

Gerelateerde artikelen