ESMA verlengt consultatie over jaarrekening in uniform elektronisch formaat

De Europese toezichthouder ESMA verlengt de consultatie over de 'Technical Standards on the European Single Electronic Format (ESEF) tot 18 januari 2016. Deze consultatie over de jaarrekening in uniform elektronisch formaat ging eind september van start en de deadline waarop gereageerd kon worden was toen gesteld op 24 december.

Als het aan ESMA ligt, dan moeten de geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde ondernemingen vanaf 2020 in een uniform, Europees elektronisch verslaggevingsformaat worden opgesteld en bij de toezichthouders op de financiële verslaggeving worden gedeponeerd.

De complete set jaarstukken (jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens) moet in ieder geval in ‘pdf-formaat’ worden gepubliceerd en aangeleverd. Dit voorstel doet de ESMA in het consultatiedocument over de ‘Technical Standards on the European Single Electronic Format (ESEF)’.

ESMA wil van belanghebbenden vernemen of de toezichthouder zover moet gaan dat de gehele set jaarstukken, dus ook het bestuursverslag, in een geharmoniseerd elektronisch format moet worden opgesteld of dat een dergelijke optie aan de EU-lidstaten moet worden geboden.

Ook wordt gevraagd of eXtensible Business Reporting Language (XBRL) als format moet worden gebruikt, of het zogeheten ‘Inline XBRL’.
 
Belanghebbenden kunnen nu tot 18 januari 2016 het consultatiedocument becommentariëren. Uiterlijk eind 2016 moet ESMA een concreet voorstel voor de technische standaarden voor het elektronische format bij de Europese Commissie aanleveren.

Gerelateerde artikelen