Ernst & Young neemt Beco Groep B.V. over

Ernst & Young maakt vandaag bekend dat het de organisaties Beco Groep B.V. en Beco België N.V. overneemt. De overname van Beco zorgt ervoor dat Ernst & Young marktleider wordt in dienstverlening op het gebied van Corporate Responsibility & Sustainability in België en Nederland.

Beco zal opgaan in Ernst & Young maar blijft voorlopig opereren onder de eigen bedrijfsnaam. De organisatie adviseert organisaties op het gebied van Corporate Responsibility & Sustainability, van strategie tot implementatie. Beco creëert winst in duurzaamheid en werkt op vier focusgebieden:

– Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Responsibility strategie, duurzaamheidsmanagement en implementatie, KPI’s, maatschappelijke jaarverslaglegging, communicatie, ketenstrategie inclusief mensenrechten, grond- en hulpstoffenschaarste, integrale waardecreatie; Kortom economische winst in combinatie met milieu en sociale winst.

– Energie en klimaat: ontwikkelen van een effectieve energie- en CO2-strategie voor bedrijven en overheden, concrete energiebesparingsplannen voor onder andere de gebouwde omgeving en in  industrie en CO2-monitoring en -management.

– Product en procesoptimalisatie: advisering over aantrekkelijke, duurzame verbeteropties in productieprocessen en producten, duurzame business model innovatie, invulling geven aan de circulaire economie, Leven Cyclus Analyses en Cradle to Cradle ontwerp.

– Management informatie en tooling:  ontwikkelen van web based tools ter ondersteuning van duurzame bedrijfsvoering, kennisuitwisseling, en –management van duurzaamheidsinformatie.

Giljam Aarnink, Managing partner Assurance van Ernst & Young: “Beco is een goedlopend bedrijf dat op een internationale groeimarkt acteert. Zij houden zich bezig met duurzaamheid in al haar facetten: maatschappelijke verslaglegging, energiebesparing en verbetering van processen. Alles met het doel een organisatie schoner en groener te maken. Met de overname van Beco kan Ernst & Young de huidige dienstverlening op dit gebied versterken, waardoor de overname resulteert in een vooraanstaande positie in de markt.”

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen