Enterprise-anger management

fallback
Het strategisch gebruik van business intelligence staat nog in de kinderschoenen. Tijd om BI én op de werkvloer én aan de top te gebruiken. Tijd voor enterprise-angermanagement!

De afgelopen jaren hebben CFO’s alles gedaan om de kosten van kapitaal en het rendement optimaal te managen. Het eigen geldhuis is op orde en steeds meer CFO’s kijken verder dan de pure consolidatiecijfers. Alles wat een business doet, slecht of goed, wordt uiteindelijk uitgedrukt in de cijfers. Verlichte CFO’s weten dat kwaliteit, klanttevredenheid, innovatie en kenniskapitaal moeilijk vallen te becijferen. Desondanks onderkennen ze dat het zeer belangrijke grootheden zijn voor een langdurige gezondheid van het bedrijf. Deze verlichte CFO’s zijn een zegen voor het vak en aanjagers van het betere gebruik van business intelligence.

De business bepaalt hoe businessmodellen, processen en producten worden geïnnoveerd. De CFO bepaalt echter in hoge mate de wijze waarop managers omgaan met informatie. Te veel wordt business intelligence alleen op tactisch niveau gebruikt, ofwel binnen functionele silo’s als verkoop, HR of productie.

Het strategisch gebruik staat nog in de kinderschoenen. Managers krijgen nog altijd niet de antwoorden op vragen die er echt toe doen: waarom vallen de cijfers tegen, waarom kunnen we niet opschalen in productie, waarom is de introductie van de nieuwe producten vertraagd? Er zijn te weinig managers die live kunnen analyseren, discussiëren en concluderen. Menig topmanager presenteert oude cijfers vanuit PowerPoint en maakt zich ‘schuldig’ aan management-by-Excel. Wanneer managers niet de antwoorden krijgen die ze nodig hebben, wordt dat merkbaar aan hun gedrag, dat uitmondt in irritatie, frustratie en het onvermijdelijke jumping to conclusions.

PEPERDUUR Ondanks al die peperdure investeringen – vergeet niet dat de uitgaven aan BI over de afgelopen jaren telkens stegen – behoort business intelligence nog niet tot de standaardgereedschapsset in de boardroom. Toch is de noodzaak er wel. Bijna elke business staat onder hoogspanning en markten veranderen zo snel dat zicht op en verdieping van cijfers over orderstromen, supply chains, marktonderzoeken en productontwikkeling absolute noodzaak zijn om de juiste beslissingen te nemen.

De behoefte aan actualiteit en samenhangend inzicht in cijfers groeit gestaag. Tijd dus om te investeren in enterprise-angermanagement. Wanneer BI op de werkvloer én aan de top wordt gebruikt, zal er het nodige veranderen. Eindelijk worden data bevrijd en worden die terabytes ook daadwerkelijk gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld, te weten inzicht verkrijgen in performance op basis waarvan betere beslissingen kunnen worden genomen. Een CFO kan de doorslag geven door BI te focussen op het maatschappelijk verkeer binnen een onderneming en met de buitenwereld.

CFO’s die vragen om cijfers over nieuwe productintroducties, klanttevredenheid, foutreducties door kwaliteitsmanagement, cross-selling en doorgerekende prijsscenario’s veranderen de managementcultuur. Een organisatie krijgt zicht op datgene wat het bedrijf groots maakt in de ogen van de klanten, partners en uiteindelijk ook aandeelhouders. Businessmanagers pakken BI op als de CFO gericht de eisen aan de informatiehuishouding bijstelt. En wanneer die cijfers er zijn, zullen hopelijk ook de accountants hun rol bijstellen. Wie weet wordt compliance dan toch nog iets leuks. Zal enterprise-angermanagement als de ‘ultieme trend’ ervoor zorgen dat de belofte van BI eindelijk uitkomt?  

MARCO GIANOTTEN is directeur van executiverelationsbureau Giarte en oprichter van het kennisplatform DigitalBoardroom. Hij is te bereiken via marco@giarte.com