Eindelijk Ministerie van Digitalisering?

Tweede Kamer start wellicht commissie om digitalisering te bestuderen.

Een kamermeerderheid hoopt nog deze zomer een onderzoekscommissie aan het werk te hebben om te kijken of er een betere manier is om met digitalisering om te gaan. In die periode moeten de Kamerleden praten met allerlei deskundigen over wat de politiek beter kan doen. Wellicht leest de commissie ook: Intelligent Automation zwaar onderbenut.

“We willen meer samenhang. We laten het te veel gebeuren, we zijn passagiers, terwijl we meer sturing moeten geven. Als wij geen keuzes maken, maakt de technologie de keuzes voor ons'', lichtte een van de initiatiefnemers, D66-Kamerlid Kees Verhoeven, toe. Of en hoe de resultaten gebruikt gaan worden is nog niet bekend gemaakt, maar al eerder is voorgesteld om een Minsterie van Digitalisering te creëren.

Ook experts uit het bedrijfsleven zullen uitgenodigd worden voor het onderzoek dat hooguit een jaar moet duren. Veel bedrijven zijn inmiddels al een paar stappen verder en bereiden zich voor op de gevolgen van de tweede generatie digitalisering met bijvoorbeeld de nieuwste ERP platforms.

Zo verwacht Accenture dat bij het gemiddelde bedrijf de komende zes jaar 70 procent van de traditionele financiële functies verdwijnt. Daartegenover staat een stijging van nieuwe financiële specialismen, zodat het netto verlies beperkt zal blijven tot 40 procent. Zal de commissie volgende zomer hetzelfde melden over het Ministerie van Financiën?

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen