Eigen index voor duurzame beursfonden

Eigen index voor duurzame beursfonden
De ESG-index wordt elk kwartaal samengesteld uit de 25 duurzaamste fondsen.

Euronext zet de 25 duurzaamste AEX- en MidKap-fondsen in een aparte index. Via deze zogeheten ESG-index, die naast de bestaande indices zal bestaan, moet de zichtbaarheid van de duurzaamste bedrijven verbeteren. Daarmee draagt Euronext naar eigen zeggen bij aan het beter inzichtelijk maken van beleggingen die het beste scoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.

De lancering van de ESG-index in Amsterdam volgt op soortgelijke initiatieven van de beursuitbater in Frankrijk en Italië. Met de ESG-index speelt Euronext naar eigen zeggen in op de groeiende vraag van beleggers naar marktbrede duurzame beleggingsinstrumenten. De groene Amsterdamse index moet voor de zomer zijn gerealiseerd.

Deze ontwikkeling loopt parallel met de verplichting van grote beursfondsen om vanaf 2023 te rapporteren over ESG-prestaties. Dit vloeit voort uit de de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Commissie. De richtlijn verplicht bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, en verplicht om deze informatie te laten toetsen door een accountant. 

In de ESG-index, die ieder kwartaal zal worden herzien, worden economische prestaties gecombineerd met verdiensten op het gebied van mens, milieu en maatschappij. De meting daarvan gebeurt op basis van de principes die de Verenigde Naties hanteren. Voor de gegevens is Euronext een samenwerking aangegaan met leverancier van ESG-onderzoek, -ratings en -gegevens Sustainalytics. Euronext wil ook op zijn andere Europese beurzen op termijn met een ESG-index komen.

(ANP)