‘Een op zeven werknemers vreest burn-out’

Vooral werknemers van jonger dan dertig jaar verwachten op korte termijn uit te vallen.

Dat constateert HR-dienstverlener Tentoo na onderzoek onder ruim duizend werkende Nederlanders. De angst voor een burn-out is ongeveer even groot bij mannen als vrouwen.

Lees ook: Lidl bant werkmail 's avonds

Verder geven veel werknemers aan dat van ze verwacht wordt dat ze buiten werktijd bereikbaar zijn. Meer dan een derde zegt ook in de eigen tijd bereikbaar te moeten zijn, telefonisch of per mail. Bij jonge werknemers is dat nog vaker het geval.
Een meerderheid van de werknemers pleit voor het recht om onbereikbaar te zijn na werktijd, zoals bij sommige bedrijven in Duitsland het geval is.