Een op vijf ondernemingen kan niet betalen

VNO-NCW: 20 procent ondernemingen kan niet betalen, een op drie denkt deze zomer kopje onder te gaan.

Bijna 20 procent van de ondernemingen in Nederland kan als gevolg van de coronacrisis niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Daarnaast verwacht een derde van de bedrijven het niet langer dan drie maanden vol te houden. Dat komt naar voren in een maandelijkse enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland onder 112 aangesloten brancheorganisaties. Daaruit blijkt ook dat er voorzichtig sprake is van herstel.

Het aantal brancheverenigingen met bedrijven in acute financiële problemen is in mei op maandbasis gedaald. Ongeveer 19 procent van de ondernemingen kampt nu met problemen. In april ging het nog om 33 procent van de bedrijven en een maand eerder had twee op drie last van betalingsproblemen. Bijna de helft van de branches gaf aan dat er nog altijd behoefte is aan extra financiering om de gevolgen van de crisis aan te kunnen.

Nieuwe steunronde heeft situatie verbeterd

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat het tweede noodpakket en de versoepeling van lockdownmaatregelen veel branches weer wat perspectief bieden. Steeds meer bedrijven maken ook gebruik van de regelingen. Waar een maand eerder 60 procent van de branches aangaf dat bedrijven het niet langer dan drie maanden zouden volhouden, is dit percentage nu gedaald tot 35.

Met de huidige steunmaatregelen denkt 32 procent van de bedrijven het ook zeker zes maanden vol te kunnen houden. Dat was een maand eerder 20 procent. Circa 93 procent van de branches verwacht een negatief effect van de coronacrisis op de lange termijn.

Qua omzet blijft de situatie volgens de ondernemersorganisaties in veel branches nog altijd zorgelijk. Een derde kampt met omzetdalingen van 40 tot 100 procent en dat is nauwelijks anders dan een maand geleden. De verwachtingen voor de komende drie maanden zijn wel iets gunstiger, al voorziet ongeveer driekwart van de branches ook dan nog een daling.

Verder verwacht 19 procent van de bedrijven een sterke daling van de werkgelegenheid. Dat was een maand eerder nog 42 procent. Wel verwachten vier op de tien bedrijven een beperkte afname van het aantal banen.

(bron: ANP)

 

Gerelateerde artikelen