Een op drie werknemers volgt cursus

Een op de drie werknemers heeft vorig jaar een bedrijfsopleiding of cursus gevolgd. In totaal gaven bedrijven ongeveer twee miljard euro uit aan bijscholing van hun werknemers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal cursisten verschilt sterk per bedrijfstak. Werknemers van grote bedrijven volgen naar verhouding vaker een cursus dan werknemers van kleine bedrijven. Mannen volgen verder vaker een cursus dan vrouwen.

Ook verschilt het aantal cursisten sterk per bedrijfstak. De sectors delfstofwinning en financiële instellingen zijn de koplopers. In deze bedrijfstakken volgt meer dan de helft van de werknemers een of meer cursussen.

In de horeca worden de minste cursussen gevolgd, slechts één op de vijf werknemers volgt een bedrijfsopleiding.

Wilt u uw personeel ook (bij)scholen op financieel gebied? Kijk dan eens op www.alexvangroningen.nl

Gerelateerde artikelen