Een investering in jezelf

fallback
Registercontrollers moeten vanaf 1 januari 2007 jaarlijks 40 permanente educatiepunten behalen. Rob Kuster, financieel directeur van Beter Horen, vindt dat de controller de verantwoordelijkheid heeft om zijn kennis bij te houden. 'Het vak is aan veel verandering en vernieuwing onderhevig en als de titel Registercontroller niet goed wordt bewaakt, verliest deze zijn waarde.'

De verplichting tot het jaarlijks behalen van 40 permanente educatiepunten is nieuw voor het vakgebied. Minstens zestig procent van de cursussen en trainingen moeten vakinhoudelijk zijn. De rest van de punten kunnen de Registercontrollers invullen met bijvoorbeeld cursussen in managementvaardigheden. Het jaar 2006 is het testjaar voor deze regeling.

Kwaliteit bewaken
‘Het is onze taak om de kwaliteit van ons vak te bevorderen en te bewaken’, vertelt Jan Kooiker, voorzitter van de Vereniging van Registercontrollers (VRC). ‘Onderwijs draagt daaraan bij. Zeker met alle nieuwe regelgeving van de laatste tijd – denk aan corporate governance en Sarbanes Oxley – is het nodig bij te blijven.’

Rob Kuster is financieel directeur bij Beter Horen en bezig met de afronding van de universitaire opleiding tot Registercontroller. Hij kan zich wel vinden in het argument van Kooiker. ‘Als je met het controllersvak bezig bent, heb je de verantwoordelijkheid om je kennis bij te houden. Het is aan veel verandering en vernieuwing onderhevig en als de titel Registercontroller niet goed wordt bewaakt, verliest de titel zijn waarde.’

Puntensysteem
Maar is het nodig het volgen van opleidingen te verplichten? Doet de Nederlandse controller dat niet uit zichzelf? ‘Over het algemeen volgen leden inderdaad al voldoende trainingen en cursussen. De nieuwe regelgeving vraagt echter om extra zorg. Vakkennis is een voorwaarde om de kwaliteit op peil te houden. Daarnaast laten we op deze manier ook aan de buitenwereld zien dat we waarde hechten aan goed opgeleide leden,’ vertelt Kooiker.

Kuster merkt op: ‘Ik neem aan dat de VRC heeft gekeken naar de Registeraccountants, want daar kent men al een puntensysteem. Als het daar werkt zou het bij de VRC ook moeten kunnen. Rondom een dergelijk systeem moet wel een administratie worden opgezet, want je moet de regels dan wel bewaken en handhaven. De vraag is of dat in de praktijk wel werkt.’

Nieuwe regels
Op de internetsite houden de controllers bij welke opleidingen ze hebben gevolgd. Steekproefsgewijs toetst de VRC of haar leden zich aan de nieuwe regels houden. Blijkt dat niet zo te zijn en kunnen de leden niet aantonen dat de cursussen die zij gevolgd hebben wel in de regeling passen, dan ontvangen zij een waarschuwing. Het volgende jaar krijgen ze de mogelijkheid alsnog aan de verplichting te voldoen. Daarna gaat de VRC over tot royering.

‘De permanente educatieregeling moet je als controller niet alleen als plicht zien. Het is een investering in jezelf. Met het volgen van opleidingen, verhoog je bovendien je marktwaarde’, zegt Kooiker. Kuster vindt het, als hij naar zijn eigen situatie kijkt, niet vervelend om verplicht cursussen te volgen. ‘In principe moet je dus vanuit jezelf genoeg motivatie hebben om je kennis bij te houden. Maar er komen natuurlijk steeds meer Registercontrollers in Nederland, dus ik kan me wel voorstellen dat een dergelijke formalisering gewenst is.’

Gerelateerde artikelen