Een financieel-economische tweedeling is veel gevaarlijker

Het virus hoort er nu bij. Hoe verdelen we de lusten en lasten eerlijk onder alle Nederlanders?

Lees ook: De financieel-economische schade van bewust niet-vaccineren is gigantisch

Er is een toenemende tweedeling tussen mensen met een vast inkomen en/of een groot eigen vermogen en een groeiende groep Nederlanders die niet of nauwelijks meer kan rondkomen en geen of bijna geen coronasteun heeft gekregen.

Vanuit historisch oogpunt, namelijk de opkomst van het fascisme in de jaren ’30 van de vorige eeuw, is deze groeiende financieel-economische tweedeling een veel gevaarlijkere ontwikkeling in ‘de nieuwe normaal economie’ dan die tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Een aantal voorbeelden van politieke en financieel-economische keuzes sinds het begin van de corona-pandemie:

• Miljarden aan belastinggeld aan ‘silosteun’ geven zonder maximum aan mensen met een vaste baan, inclusief bij zombie-bedrijven en in zombie-sectoren. En niet of nauwelijks aan mensen zonder vaste baan (zzp’ers, flexwerkers, mensen met een werkeloosheidsuitkering of mensen in de bijstand).

• 300 miljoen euro aan mondkapjes weggooien, maar geen geld vrijmaken voor salarisverhoging van zorgpersoneel. Dat wordt nu betaald uit de verhoging van de ziektekostenpremie van alle Nederlanders.

• Intensieve jacht op fraudeurs van uitkeringen en met coronasteun, maar genoegen nemen met ‘sorry’ voor ‘belastingoptimalisatie’ van Minister Wopke Hoekstra en de voorzitter van de RvC van ABN AMRO Bank N.V., Tom de Swaan.

• Groningers met aardbevingsschade aan hun huizen eindeloos op hun geld laten wachten, maar wel weer snel 1,1 miljard aan zombiebedrijven geven.

• Miljarden euro’s investeren in de duurzame conversie van corporates richting de zogenaamde ‘corporate circulaire economie’, terwijl er niet of nauwelijks subsidies beschikbaar komen voor de energietransitie en andere groepen in de samenleving.

• Slachtoffers van de toeslagenaffaire mondjesmaat schadeloos stellen, maar wel miljarden euro’s stoppen in hippe innovatie- en impactprojecten zoals het ‘Hoekstra-Wiebes Fonds’ en andere ‘leuke dingen’ voor de mensen in de achterban van de vier betrokken politieke partijen in de oude en nieuwe regering.

En zo kun je nog wel even doorgaan. De politici in de oude en nieuwe regering en de meerderheid van de leden van de Tweede Kamer, gesteund door de oude-normaal economie planbureaus, de huidige leden van de Sociaal-Economische Raad (SER) (zie column….) en de ‘Haagse Journalisten’, werken bewust of onbewust actief mee aan de groeiende financieel economische tweedeling met impliciete en expliciete inkomen-gerelateerde politieke keuzes. En door aandacht te blijven geven aan de groeiende tweedeling tussen gevaccineeerden en niet niet-gevaccineerden.

Keuzes die vooral de mensen met een laag of onzeker inkomen en een aantal groepen uit de middenklassen raken die hun vaste baan kwijtraken of om andere redenen in financiële problemen (dreigen te) komen.

De belangrijkste beslissers en ‘oude-normaal economie’ influencers in onze Nederlandse Twittercratie moeten snel uit hun sociale-bubble komen en accepteren dat de oude-normaal economie niet meer terugkomt, dat we allemaal samen en als Nederlanders individueel zullen moeten leren leven met het virus in de nieuwe normaal economie en dat de lusten (waaronder inkomenssteun) en de lasten vanaf nu echt eerlijk verdeeld moeten worden onder alle Nederlanders.

Zo niet, dat worden de tegenstellingen tussen haves en have-nots in Nederland alleen maar groter, met alle gevolgen van dien. Inclusief voor onze parlementaire democratie, zoals we al regelmatig bij de debatten in de 2e kamer kunnen constateren, en de Rechtsstaat.

De BV Nederland staat op een kruispunt: wat gaat het worden? ‘Allemaal samen’ of ‘ieder voor zich?’.

Tony de Bree werkte 26 jaar in de financiële dienstverlening, waaronder bij Corporate IT-strategie, corporate venturing, e-commerce & compliance. Hij is digital strategy & change consultant voor corporates, het MKB & ondernemingsraden. Daarnaast is hij online ondernemer, business coach, spreker, gastdocent en auteur van een aantal boeken waaronder ‘Dagboek van een bankier’, ‘De scale-up blueprint‘, ‘Overlevingsstrategie voor startups’ en ‘Groeien zonder te groeien. Succesvol ondernemen in de betekeniseconomie

Gerelateerde artikelen