Economische impact natuurrampen in 2021 erg groot

Economische impact natuurrampen in 2021 erg groot
Klimaat en natuurrampen als risico’s nog onderschat door veel organisaties.

De impact van natuurrampen, extreem weer en klimaatgerelateerde catastrofes was in 2021 wereldwijd erg groot. Tegelijkertijd blijkt de verzekerbaarheid van de schade van dit soort gebeurtenissen lang niet altijd afdoende en werd minder dan de helft van het totale schadebedrag (130 miljard Amerikaanse dollar van in totaal 343 miljard Amerikaanse dollar) vergoed. De noodzaak voor organisaties en bedrijven om hun weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering te versterken, is daarmee urgenter dan ooit.

Dat blijkt uit het rapport 2021 Weather, Climate and Catastrophe Insight van risico-adviseur en verzekeraar Aon. In het rapport is de economische impact van natuurrampen en klimaatgerelateerde catastrofes in 2021 onderzocht en is gekeken naar wat organisaties kunnen doen om hun weerbaarheid tegen de impact van deze gebeurtenissen te versterken.

Impact natuurrampen wordt groter, schade lang niet altijd gedekt

Wereldwijd gezien zorgden natuurrampen in 2021 voor één van de duurste jaren, met in totaal 343 miljard Amerikaanse dollar aan economische schade. Slechts in zes eerdere jaren was het totale schadebedrag door dit soort gebeurtenissen nog hoger. Ook lag in 2021 het bedrag 45 procent hoger dan het gemiddelde jaarlijkse schadebedrag van de 21e eeuw (271 miljard dollar). Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat de kosten door catastrofes zoals orkanen, aardbevingen, overstromingen en extreme droogte lang niet altijd gedekt worden door verzekeringen. Van het schadebedrag van 343 miljard dollar werd slechts 130 miljard uitgekeerd door verzekeraars.

De zware impact van extreem weer is ook voor Nederland een realistisch scenario. Ons land moet hierbij vooral rekening houden met overstromingen en (zomer- en winter)stormen. De overstromingen in Limburg in juli 2021 toonden aan dat natuurrampen geen ver-van-ons-bed-show zijn. Diezelfde overstromingen vormden in Duitsland, België en Luxemburg zelfs records: met een verzekerd schadebedrag van 13 miljard Amerikaanse dollar (totale schade 45,6 miljard Amerikaanse dollar) vormden ze de duurste natuurramp in Europa.

Volgens Sonja Janicijevic, senior risk consultant bij Aon’s Global Risk Consulting, is het voor organisaties belangrijk om altijd goed voorbereid te zijn op risico’s met een hoge impact zoals in Limburg: “Dit soort gebeurtenissen heeft een lage kans van optreden. Daarom worden ze niet altijd als hoge prioriteit gezien. In feite is de kans of een natuurramp zich wel of niet voordoet irrelevant. Want als een natuurramp of klimaatgerelateerde catastrofe zich voordoet en je wordt geraakt, heb je als organisatie of bedrijf sowieso een groot probleem. De impact ervan kan namelijk erg groot zijn. Denk aan het verlies van belangrijke gebouwen of productiemiddelen of een langdurige onderbreking van levering. Dus hoe klein de kans ook, dit soort gebeurtenissen verdienen de nodige aandacht.”

Weerbaarheid versterken als voorbereiding op natuurrampen

De mate waarin schade bij natuurrampen of klimaatgerelateerde gebeurtenissen wordt vergoed door verzekeraars, kan per geval verschillen. Verzekeraars, maar ook banken en institutionele beleggers, stellen steeds vaker eisen aan samenwerkingspartners op het gebied van klimaatrisico’s, maar ook het tegengaan van klimaatverandering en bevorderen van duurzaamheid. Organisaties die niet of nauwelijks investeren in deze zaken, zullen daardoor minder financiering kunnen verkrijgen of zich lastiger verzekeren als ze niet voldoen aan bepaalde vereisten. De mate van voorbereiding op natuurrampen en klimaatgerelateerde gebeurtenissen, maar ook de aandacht voor de eigen verduurzamingsstrategie worden daarom steeds belangrijker voor organisaties om optimaal aanspraak te kunnen blijven maken op financiering en verzekering.

Janicijevic legt uit dat organisaties hun weerbaarheid daarom moeten versterken als het gaat om de voorbereiding op natuurrampen: “Een goede voorbereiding op de impact van natuurrampen bestaat uit een brede mix van factoren. Daarbij begint het met het inschatten van mogelijke risico’s en het bepalen van in hoeverre een storm of overstroming impact heeft op de organisatie en bedrijfsvoering. Daarbij moet aandacht zijn voor de supply chain, productie of dienstverlening, de staat van bedrijfsterreinen en gebouwen en de fysieke risico’s voor medewerkers.

Hierna wordt in kaart gebracht welke verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om risicobeheersing, preventie en minimalisering van de schade. Ook het handelen tijdens een natuurramp – crisismanagement – is van belang: hoe snel ben je in staat om te schakelen of om extra maatregelen te nemen als de situatie daarom vraagt? En vergeet ook het continuïteitsmanagement achteraf niet en hoe snel een bedrijf in staat is om weer op te starten. Al deze factoren, van identificatie van risico’s tot de beheersing ervan als het misgaat, bepalen de weerbaarheid van organisaties tegen natuurrampen en klimaatgerelateerde gebeurtenissen. Daarnaast dienen organisaties een duidelijk beeld te hebben van hun impact op het klimaat en te kunnen onderbouwen welke maatregelen zij treffen om hun bedrijfsvoering en supply chain te verduurzamen.”

Gerelateerde artikelen