Economisch groei leidt niet direct tot hogere grondstofprijzen

Het tempo van de internationale economische groei zal in de komende kwartalen versnellen, verwacht ABN AMRO. De condities in de ontwikkelde economieën zijn verbeterd en opkomende markten - in het bijzonder de industrie - zullen waarschijnlijk profiteren van een exportstijging naar ontwikkelde markten.

Dit heeft op termijn een positief effect op de vraag naar industriële metalen. Een sterkere Amerikaanse dollar, oplopende rente en beter investeringsklimaat lijken op korte termijn echter vooral kansen te bieden voor andere beleggingscategorieën dan grondstoffen. Dit zijn de conclusies van de ‘Quarterly Commodity Outlook’ van ABN AMRO die vandaag is gepubliceerd.
Energieprijzen dalen 
Ondanks nieuwe geopolitieke spanningen bleven de olieprijzen zich in nauwe bandbreedtes bewegen. Hoewel deze spanningen een onzekere factor blijven, denkt ABN AMRO dat de invloed hiervan op de olie- en gasprijzen dit jaar en in 2015 kan afnemen. De stijging van de olieproductie in OPEC- en niet-OPEC-landen zal leiden tot een ruime olievoorraad. Hierdoor verwacht ABN AMRO dat de (Brent) olieprijs zich naar de onderkant van de lange-termijn bandbreedte van USD 100-120/vat zal bewegen. 
Hoewel gasprijzen doorgaans in het tweede kwartaal door een lagere seizoensvraag onder druk staan, is dat dit jaar waarschijnlijk niet het geval. Doordat gasvoorraden in de Verenigde Staten na de strenge winter moeten worden bijgevuld, zal de vraag naar gas hoog blijven. In Europa bevonden de gasprijzen zich in een neerwaartse trend, ondanks de onzekerheid over gasleveringen uit Rusland naar Europa. Naar verwachting zal deze trend doorzetten.
Herstel markt edelmetalen in 2015 tekent zich af
ABN AMRO verwacht dat de prijzen voor edelmetalen in 2014 onder druk blijven staan. De groei van de Amerikaanse economie zal versnellen. Ook zal de markt waarschijnlijk anticiperen op de hogere Amerikaanse rente, een sterkere Amerikaanse dollar en een beter beleggingsklimaat. Deze factoren zullen de prijzen van edelmetalen – voornamelijk goud en zilver – onder druk zetten. 
Naar verwachting wordt het aanbod van Russisch palladium niet beperkt en zullen de stakingen in Zuid-Afrika tot een einde komen. Dit zal resulteren in het sluiten van een deel van de openstaande beleggingsposities in platina en palladium. Als gevolg hiervan komen de prijzen in 2014 onder grote druk te staan. Volgens ABN AMRO zijn de vooruitzichten in 2015 en 2016 positief voor zilver, platina en palladium, omdat vraag en aanbod dan weer de bepalende factoren zullen zijn.
Industriële metaalmarkten profiteren van mondiale groei
ABN AMRO verwacht dat de vraag naar (cyclische) basismetalen tot en met 2016 blijft groeien. Stimulerende maatregelen van de Chinese overheid kunnen er op korte termijn mede voor zorgen dat het vertrouwen herstelt. Naar verwachting is in 2016 sprake van sterkere prijzen voor basismetalen door het herstel van de wereldeconomie en goede vooruitzichten voor eindgebruikers van metalen, zoals de bouw, elektronica, automotive en maakindustrie. 
ABN AMRO denkt echter dat de prijzen van basismetalen geleidelijk zullen stijgen. Ook blijven substantiële prijsverbeteringen waarschijnlijk beperkt door de aanhoudende onzekerheid in metaalmarkten. ABN AMRO verwacht dat de Europese vraag naar staal in 2015 en 2016 verder zal aantrekken. Dit zal leiden tot prijsstijgingen van Europees staal. Ook de vooruitzichten voor de Amerikaanse staalmarkt zijn veelbelovend, met name door een stijging van de vraag naar staal vanuit de automotive en bouwsector. 
De mondiale staalprijs zal echter licht dalen tot en met 2016 door de relatief zwakke marktomstandigheden buiten de VS en Europa. ABN AMRO denkt dat de overcapaciteit tot en met 2016 zal aanhouden en druk zal zetten op de prijzen. Door het verwachte extra aanbod van ijzererts uit nieuwe mijnbouwprojecten zullen de ijzerertsprijzen tot 2016 verminderen. Bij de huidige lage prijzen voor cokeskolen zullen kleine (dure) producenten het hoofd niet boven water kunnen houden.
Weercondities leiden mogelijk tot grote verschillen in de agrarische sector
Een mogelijk El Niño-weerspattroon verhoogt het risico op productiestoornissen voor cacao, suiker en tarwe. Dit kan tot hogere prijzen leiden. Echter, een El Niño weerspattroon kan positief uitpakken voor de productie van mais en sojabonen. In dat laatste geval zouden de prijzen van deze granen nog harder kunnen dalen.

Gerelateerde artikelen