Economie krimpt 0,4 procent in eerste kwartaal 2013

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2013 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij de eerste raming, gepubliceerd op 15 mei, kwam de krimp uit op 0,1 procent.

Dal meldt het CBS.

Het economisch beeld is daarmee negatiever dan eerder is geschetst. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen is gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten.

Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het eerste kwartaal met 1,8 procent. Volgens de eerste raming was dat 1,7 procent. Aan de bestedingenkant zijn de consumptie door huishoudens en de investeringen neerwaarts bijgesteld. De consumptie van de overheid is daarentegen iets naar boven bijgesteld.

Aan de productiekant is de toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning, de handel en vervoer en de zakelijke dienstverlening naar beneden aangepast. De toegevoegde waarde van de bouw, de financiële instellingen en de overheid is naar boven bijgesteld.

Met de publicatie van de tweede raming van het eerste kwartaal van 2013 worden ook de herziene jaarramingen van 2010 (definitief), 2011 (nader voorlopig) en 2012 (voorlopig) gepubliceerd. Op basis van later beschikbaar gekomen informatie, is de economische groei in deze jaren neerwaarts aangepast; in 2010 van 1,6 naar 1,5 procent, in 2011 van 1,0 naar 0,9 procent en in 2012 van -1,0 naar -1,2 procent. De groeicijfers van de bij de jaren horende kwartalen zijn ook aangepast.

In het eerste kwartaal van 2013 waren er 51.000 banen van werknemers minder dan in het voorgaande kwartaal. Hierbij is rekening gehouden met seizoeneffecten. Volgens de eerste raming bedroeg de daling 34.000 Ten opzichte van een jaar eerder was de daling 121.000 banen. Bij de eerste raming was dat 99.000. Vooral in de zakelijke dienstverlening en in de handel en vervoer was het banenverlies groter dan eerder is geraamd. De lonen per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal 2,0 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2012.

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen