E-commerce verandert stedelijke distributie ingrijpend

De wereld van stedelijke distributie verandert snel. Dit heeft alles te maken met toenemende maatschappelijke ambitie op het gebied van duurzaamheid, maar vooral ook met de toenemende online consumptie. Niet alleen zijn de uitdagingen van de logistieke keten groot, distributeurs zijn ook genoodzaakt om hun business model aan te passen.

Dit blijkt uit de themavisie stedelijke distributie van ING Economisch Bureau.
 
Kleinere zendingsgrootte, snellere en intensievere belevering
De opkomst van ‘online’ verandert de omvang en samenstelling van de goederenstroom in stedelijke gebieden. Dit geldt vooral voor Non-food, maar ook voor food. Het aanbod van traditionele winkels wordt kleiner en de diversiteit wordt groter. De winkelstraat maakt deels plaats voor afhaalpunten en levering aan huis, wat de ‘oude wereld’ aanzienlijk verandert. 
Distributie in de steden wordt nog fijnmaziger, terwijl de zendingsgrootte afneemt en de leveringsfrequentie toeneemt. Snelheid van levering wordt een nog belangrijker criterium. Hier zijn meer kleinere vrachtwagens (grote bestelwagens) voor nodig, die steeds vaker elektrisch rijden.
______________________________________________________________________________________________
Hoe winstgevend zijn uw belangrijkste supply chain partners en hoe afhankelijk bent u van uw key-accounts? Turnaround staat hoog op de agenda in iedere boardroom of het nou goed gaat of niet. Internationaal turnaround expert Jan Adriaanse onthult de geheimen achter enkele zeer succesvolle turnarounds en toont tevens de faalfactoren achter geruchtmakende faillissementen. Ontvang de tools hoe u efficiënt kosten reduceert aan de ene kant en ontdek nieuwe mogelijkheden tot omzetgroei aan de andere kant. Schrijf u nu in…
______________________________________________________________________________________________
Distributie van ‘online’ nog niet uitontwikkeld, stadsdistributiecentra hebben de toekomst
Stedelijke distributie verandert, maar het systeem van belevering is nog verre van uitontwikkeld. Klanten eisen een grotere flexibiliteit ten aanzien van afleveropties en worden veeleisender. Gemak is hierbij een belangrijke factor. De klant bepaalt hoe de logistiek verloopt, terwijl dienstverleners ook meer grip willen hebben op het tijdstip van aflevering om de efficiëntie te verbeteren. De verwachting is dat stadsdistributiecentra in dit speelveld de toekomst hebben. Vanuit deze hubs kan vervoer met kleinere en schonere (elektrische) voertuigen efficiënter naar de binnenstad worden georganiseerd.
 
Maatschappelijke uitdagingen beeldbepalend
De veranderingen in de retail tasten het fundament onder het traditionele business model van distributeurs aan. Opdrachtgevers worden met webwinkels voor een deel ook andere partijen. Daarbij ontstaat er meer concurrentie met (grote) koeriersbedrijven. Waar alle aandacht uitgaat naar kansrijke schonere, stillere en efficiëntere oplossingen, is het voor veel distributeurs prioriteit om de bedrijfsstrategie hierop aan te passen.
 
Wat kunnen distributeurs doen om hun business model toekomstbestendig te maken?
Er zijn wel degelijk opties voor bedrijven om zich tegen de veranderende markt te wapenen. Machiel Bode, sectormanager Transport & Logistiek. ‘Distributeurs kunnen zich verbreden naar andere goederenstromen, intensieve samenwerking met andere distributeurs zoeken, zich specialiseren in afwijkende goederen of inzetten op E-fulfilment’.

Gerelateerde artikelen