Dwangsom bij te laat indienen van jaarverslaggeving en jaardocument

Zorginstellingen moeten hun jaarverslaggeving en jaardocument in principe vóór 1 juni van het jaar na het verslagjaar indienen bij het CIBG (een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS). Als dat niet gebeurt, wordt ook daadwerkelijk handhavend opgetreden.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, meldt PwC. Door deze uitspraak kon de minister van VWS een dwangsom van tienduizend euro invorderen bij een zorginstelling die niet aan deze verplichting had voldaan.
Niet voldaan aan verplichting
Een Nijmeegse zorginstelling had niet voldaan aan haar verplichting uit de Regeling verslaggeving WTZi om vóór 1 juni 2013 een volledig jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 aan het CIBG te verstrekken. De minister van VWS heeft de zorginstelling onder oplegging van een dwangsom van duizend euro per week gelast alsnog aan die verplichting te voldoen. 
De minister van VWS constateerde later dat de zorginstelling weliswaar een jaarverslag, handtekeningenformulier en jaarrekening had verstrekt, maar geen door een accountant opgestelde en ondertekende samenstellingsverklaring. Omdat de zorginstelling daarmee nog steeds niet had voldaan aan haar verplichting, ging de minister van VWS over tot invordering van een dwangsom van tienduizend euro. De zorginstelling ging hiertegen in bezwaar en beroep.
Raad van State stelt minister in het gelijk
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde de minister van VWS vervolgens in het gelijk. Voor de verplichting een samenstellingsverklaring van een accountant aan het CIBG te verstrekken, is bepalend dat het hier om een zorginstelling gaat die valt onder de Regeling verslaggeving WTZi. Dat de zorginstelling klein is en uit vrijwilligers bestaat, betekent niet dat de verplichting niet hoeft worden nagekomen. Ook is het niet relevant of sprake is geweest van nalatigheid.
De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde ook dat de zorginstelling niet heeft geprobeerd om een door een accountant opgestelde en ondertekende samenstellingsverklaring aan het CIBG te verstrekken. Daarnaast is niet aangetoond dat invordering van de dwangsom tot ondergang van de zorginstelling kan leiden.
Bron: PwC

Gerelateerde artikelen