Duurzaamheidverslag schept positief beeld over onderneming

Bedrijven die duurzaamheidverslagen publiceren scheppen een positief beeld over hun onderneming bij de lezers van het verslag. Dit blijkt uit international onder zoek van KPMG Sustainablity en Sustainability Ltd. In opdracht van GRI onder ruim tweeduizend gebruikers van duurzaamheidverslagen.

Hoewel de gemiddelde lezer van duurzaamheidverslagen ook kritiekpunten heeft op de ondernemingen die het verslag publiceert, zorgen de verslagen bij 85 procent van de lezers voor een positief beeld over de onderneming.

In een aantal gevallen kan een dergelijk verslag ook een negatieve invloed hebben op het beeld van de lezer. Eén op de vijf lezers heeft zijn opinie over het bedrijf na het lezen van het verslag naar beneden bijgesteld. Dit betreft vaak lezers die optreden voor belangenorganisaties.

“Duurzaamheidverslagen blijken met name te worden gebruikt om een gedegen keuze te kunnen maken bij de aankoop van producten, om te bepalen met welke bedrijven men een mogelijk samenwerkingsverband zou willen aangaan en in welke ondernemingen mogelijk geïnvesteerd zou kunnen worden”, zegt Wim Bartels, Partner bij KPMG Sustainablity.

De rol van diverse stakeholders blijft bij de verslagen wel vaak onderbelicht. Bartels: “De verslagen moeten een beter beeld geven van de diverse stakeholders, de wijze waarop zij bij de onderneming en het verslag betrokken zijn en de invloed die stakeholders hebben op de strategie en de doelstellingen van het bedrijf.”

“Ten aanzien van de inhoud van de verslagen hebben de lezers een aantal behoeften. Zo moet de balans tussen goed en slecht nieuws in het verslag verbeteren en zullen ook de zaken die niet goed gaan of zijn gegaan voldoende aandacht moeten krijgen.”

De lezers vinden verder dat bedrijven een geloofwaardige en vertrouwde standaard moeten hanteren voor dergelijke verslagen, zoals G3 GRI. Hiermee kan er een duidelijk verband worden gecreëerd tussen de strategie op het gebied van duurzaamheid en de algehele bedrijfsstrategie, aldus Bartels.

Gerelateerde artikelen