Duurzaamheid staat laag op de bestuursagenda

Duurzaamheid staat bij de meeste bestuurders laag op de agenda. Dit blijkt uit een survey uitgevoerd door Boer & Croon. In de top 5 prioriteiten van bestuurders komt duurzaamheid niet voor.

In de survey kregen bestuursleden de vraag wat hun uitdagingen voor 2008 zijn. Ze konden hierbij kiezen uit thema’s onder het concept ‘triple bottom line: people, planet & profit (PPP)’ van John Elkington. De categorieën people en profit scoorden hoog. Thema’s die onder planet stonden ontbraken echter in de top 5 lijstjes.

Op de eerste drie plaatsen stonden respectievelijk; schaarste talent en arbeidskrachten, innovatie en productiviteit en efficiëntie. Volgens Eric de Groot, bestuurslid van Boer & Croon is het ‘jammer’ dat planet ontbreekt in de prioriteitenlijst.

De Groot: “Deze PPP-thema’s staan met elkaar in verbinding, dus het gaat om evenwicht op de agenda van bestuurders. Duurzaamheid is niet alleen een reputatiekwestie maar ook een marktkans, een gelegenheid tot innoveren en de noodzaak om talent te werven. Men zal zorg moeten dragen voor een goede en evenwichtige balans tussen People, Planet, Profit”.

Opvallend is verder dat schaarste talent en arbeidskrachten op de eerste plek staat. Schijnbaar houden directies zich in toenemende mate bezig met werving en selectie. Innovatie staat op de tweede plek wat aangeeft dat bedrijven zich in toenemende mate realiseren dat innovatie van cruciaal belang is om de toenemende nationale en internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden.

Productiviteit en efficiëntie staan op drie. Als bedrijven zich willen verzekeren van aanhoudende groei, zullen de ogen gericht moeten zijn op de verbetering van de productie en de verhoging van de effectiviteit. Het optimaal inzetten van de middelen is – evenals innovatieve slagkracht – van cruciaal belang om de concurrentie van lage lonen landen en de verregaande druk van globalisering de baas te kunnen zijn.

Gerelateerde artikelen