Duurzaamheid blijft op de agenda

De financiële crisis heeft duurzaam ondernemen nauwelijks naar de achtergrond gedrongen. Dit blijkt uit de Duurzaamheidbarometer van PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 260 Nederlandse spelers, zoals directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van corporate responsibility.

Twee derde van de onderzochte organisaties verwacht niet dat de huidige economische tegenwind hun corporate responsibility-programma onder druk zet. De helft van de ondervraagden stelt dat de aandacht voor duurzaam ondernemen juist essentieel is voor de continuïteit van de organisatie.

Bovendien geeft ruim de helft (58 procent) van de respondenten aan dit programma zo belangrijk te achten dat het zelfs deels ten koste mag gaan van de winstpositie van het bedrijf.

Volgens Klaas van den Berg, sustainability leader bij PricewaterhouseCoopers, is het verstandig om duurzaam ondernemen ook bij economische tegenwind hoog op de agenda van de onderneming te laten staan.

“Het is niet de zoveelste hype. Duurzaam ondernemen lijkt ook bestand tegen een slecht economisch klimaat. Dit wordt onderstreept door signalen in de markt, die erop duiden dat de financiële crisis duurzame ondernemingen beduidend minder raakt dan op kortetermijnwinst gerichte ondernemingen.”

Zo’n 77 procent van de respondenten stelt dat de aandacht voor duurzaam ondernemen binnen hun organisatie de afgelopen twee jaar is toegenomen. Overigens voelt de helft een druk om (nog) meer aandacht aan corporate responsibility te besteden in de eigen organisatie.

Deze druk komt met name vanuit de directie (55 procent), maar ook van de overheid (45 procent), afnemers (41 procent) en eigen werknemers (39 procent). Opvallend is dat er van aandeelhouders (28 procent) en ngo’s (16 procent) minder druk wordt ervaren.

Gerelateerde artikelen