Duurzaam ondernemen immuun voor kredietcrisis

Duurzaam ondernemen is niet vatbaar voor de wereldwijde financiële crisis. De Duurzaamheidsbarometer van PricewaterhouseCoopers wijst dit uit. Tweederde van de voor de Duuraamheidsbarometer ondervraagde directeuren, managers en beleidsmakers gaf aan dat programma's voor corporate responsibility niet onder druk staan door de kredietcrisis.

De helft (58 procent) van de respondenten zegt dat dit programma zo belangrijk is dat het zelfs deels ten koste mag gaan van de winstpositie van het bedrijf. PwC verwacht dan ook niet dat ondernemingen massaal gaan snijden in de kosten van hun duurzame bedrijfsprocessen.

Ruim driekwart (77 procent) van de respondenten stelt dat de aandacht rond duurzaam ondernemen de afgelopen twee jaar binnen hun organisatie is toegenomen. Deze toegenomen aandacht blijkt vooral uit een opgestelde gedrags- en leverancierscode, de samenwerking die men met andere bedrijven en initiatieven zoekt en de opgestelde strategie met meetbare doelen.

‘Voor veel ondernemingen maakt duurzaamheid onderdeel uit van hun meerjarige bedrijfsstrategie’, aldus Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PWC. ‘Zij zijn daarmee het point of no return voorbij. Een recessie is niet de doodsteek maar biedt juist kansen voor ondernemingen die op de lange termijn rekening houden met alsmaar duurdere energie en schaarser wordende grondstoffen.’

De helft ervaart druk om nog meer aandacht te besteden aan corporate responsibility binnen hun eigen organisatie, met name van directie, overheid, klanten en eigen werknemers. Aandeelhouders en niet-gouvernementele organisaties oefenen de minste druk uit.

Gerelateerde artikelen