Durfinvesteerder rukt op in zorgsector

Het aantal fusies en overnames in de Nederlandse gezondheidszorg was in 2015 groter dan ooit. Opvallend daarin is dat het aantal durfinvesteerders in deze sector flink toeneemt. Dat geeft aan dat ze veel vertrouwen hebben in de zorg als een continue groeimarkt.

Dat blijkt uit de jaarlijkse marktanalyse van Boer & Croon Corporate Finance. Deze corporate finance specialist doet sinds 2008, het jaar waarin de economische crisis uitbrak, jaarlijks onderzoek naar fusies en overnames in de gezondheidszorg. Sinds het crisisjaar is het aantal transacties verdrievoudigd, van 23 in 2008 naar 73 in 2015. In 2014 waren dat er nog 63.
De toename van het aantal transacties komt met name voort uit een stijging van het aantal deals in de toelevering van de zorg. Dat waren er vorig jaar 33, tegen 22 in 2014. Het aantal overnames en fusies in de kern van de zorg bleef nagenoeg gelijk. De totale waarde van de transacties lag vorig jaar op circa twee miljard euro.
Opmars
De opmars van private equity als koper is significant. Deze durfinvesteerders deden in 2015 30 deals. Dat is een toename van maar liefst 36% ten opzichte van 2014, toen durfinvesteerders 22 transacties deden. Zij richten hun pijlen met name op bedrijven in de toelevering en dienstverlening aan de zorg. In dit segment was het aandeel van durfinvesteerders in de transacties vorig jaar 67%. In de kern van de zorg was hun aandeel met 18% bescheiden. In het totaal aantal zorgdeals was hun aandeel in 2015 41%, tegen 35% in het jaar daarvoor.

Meer duidelijkheid    
Volgens Dagmar Enklaar, partner en Healthcare specialist bij Boer & Croon Corporate Finance, vinden durfinvesteerders de zorgsector in toenemende mate interessant. “Private equity heeft de zorg geïdentificeerd als een interessante sector waarin beslist veel mogelijkheden liggen. Deze partijen hebben op dit moment relatief veel geld beschikbaar om te investeren. De door het huidige kabinet geïnitieerde transities en wijzigingen in de zorg zijn nu wel grotendeels doorgevoerd en afgerond. Daardoor is er nu veel meer duidelijkheid over de marktomstandigheden in deze sector”, aldus Enklaar.

Gefragmenteerde markt
Zij verwacht dat die duidelijkheid in de markt een goede basis vormt voor verdere investeringen in de zorg in de komende jaren. “Met name de toename aan investeringen in de toelevering en dienstverlening aan de zorg zal aanhouden in 2016. Temeer omdat de toelevering aan de zorg nu nog in veel deelgebieden een gefragmenteerde markt is. Dat biedt durfinvesteerders veel kansen”, zegt Enklaar.
Aansprekende namen
Het afgelopen jaar kende enkele aansprekende namen en transacties. Zo nam durfinvesteerder Holland Venture een belang in tandartsgroep RDW. Gimv nam een belang in keten van gespecialiseerde klinieken Equipe Zorgbedrijven en Bencis nam een meerderheidsbelang in medisch technologiebedrijf Welling. Medtronic, de Amerikaanse fabrikant van medische hulpmiddelen, nam de kliniek voor diabetespatiënten Diabeter over. Verder kocht Orthopedium, de orthopedische kliniek van durfinvesteerder NL Healthcare, de rugklachtenkliniek NedSpine.
 
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is de cursus Actief in Overnames voor u onmisbaar. Ontdek in twee dagen wat u wilt en moet weten over het succesvol (ver)kopen van een bedrijf. Na de cursus neemt u de juiste stappen en vermijdt u de valkuilen. Meld u direct aan.

Gerelateerde artikelen