Dummen Orange: “Overgenomen bedrijven rapporteren snel richting stakeholders”

De afgelopen jaren heeft Dümmen Orange verschillende bedrijven overgenomen. In 2015 kwam de bloemveredelaar zelf in handen van een nieuwe investeerder. In

Partnerbijdrage van:

Het Westlandse bloemenbedrijf Dümmen Orange zit in een bloeifase waar voorlopig geen einde aan lijkt te komen. In 2013 ontstond de Dümmen Orange Group door een fusie van de Agribio Group met het Duitse Dümmen Group. Sindsdien heeft het bedrijf tal van mooie bedrijven over-genomen, vertelt Group Controller Lieuwe Haanstra.

“Om er een paar te noemen: we hebben anthurium specialist Rijnplant overgenomen, Olij rozen, orchidee specialist SOGO en Geerlings, specialist in Calla. Een aantal interessante bedrijven die al-lemaal onderdeel zijn geworden van de Dümmen Orange groep.”

Alle continenten
“De omzet van Dümmen Orange groeide navenant: in 2013 bedroeg deze nog 175 miljoen euro, inmiddels bedraagt de omzet 320 miljoen euro. De groep is nu actief in zo’n zestig landen, verspreid over alle continenten. In totaal zijn er ongeveer 8200 werknemers in dienst – 4000 meer dan in 2013. Prachtige groeicijfers.”

Haanstra is in het bijzonder blij met de snelheid waarmee nieuwe bedrijven in de financiële struc-tuur kunnen worden opgenomen. “Dankzij LucaNet zijn we in staat om binnen 1 à 2 maanden de cijfers van een nieuw bedrijf aan de stakeholders te rapporteren. En dan maakt het niet uit welk systeem of administratiepakket die bedrijven gebruiken.”

Lieuwe Haanstra – groepscontroller Dümmen Orange Group:
“LucaNet biedt de flexibiliteit en de mogelijkheden om een bedrijf goed te analyseren en rapporta-ges te maken richting geïnteresseerde kopers.”

Snel en simpel
“We hebben namelijk een standaard reporting pack, dat we heel snel kunnen implementeren bij nieuwe bedrijven”, legt de groepscontroller uit. “Via een Excel-bestand kunnen ze op een stan-daardwijze hun cijfers invullen, waarna wij die invoeren in LucaNet. Dat werkt  heel snel en simpel.”

Het belang om snel te kunnen rapporteren richting stakeholders is voor Dümmen Orange groot. Een goede en snelle en betrouwbare rapportagelijn draagt bij aan inzicht en support van stakehol-ders. 

Waardevolle tool
LucaNet voldoet volgens Lieuwe Haanstra moeiteloos aan de hogere eisen die voor de rapportages gelden. En ook tijdens de overnameprocessen bleek LucaNet een waardevolle tool voor potenti-ele kopers. “Op het moment dat er acquisities worden gedaan verandert een bedrijf continu. En dan is het best lastig om financiële prestaties te beoordelen.”
 
“Want de stakeholders willen natuurlijk wel snappen wat het fundament is van het bedrijf. Hoe-veel is gecreëerde groei, hoeveel is autonome groei en wat is  het effect op het werkkapitaal van al die acquisities? LucaNet biedt de flexibiliteit en de mogelijkheden om een bedrijf goed te analyse-ren en bruggen te slaan naar stakeholders.”

Focus op business
Ook voor het verwerken van niet-financiële cijfers is Dümmen Orange de afgelopen jaren LucaNet steeds intensiever gaan gebruiken. “Van alle gewassen hebben we nu de relevante data – zoals aantallen, prijs, de verschillende verschijningsvormen – in het systeem zitten. Daardoor kun je veel makkelijker verbanden leggen tussen alle cijfers: wat gebeurt er precies in de verkoop, wat ge-beurt er in de productie?

Mede daardoor lukt het om, ondanks de fikse groei van de afgelopen jaren, de focus op de busi-ness te houden. “Omdat we LucaNet steeds meer gaan gebruiken voor de business kunnen we ook aan stakeholders tonen  wat wij aan ontwikkelingen zien. Dus dat betekent dat mede dankzij LucaNet de business bij ons nog steeds centraal staat.”


Lieuwe Haanstra, Group Controller Dümmen Orange
Branche: Veredeling en vermeerdering van bloemen en planten
Hoofdkantoor:  De Lier – Nederland
Werknemers: 8.200 (wereldwijd)

Gerelateerde artikelen