Duitsland scherpt (met terugwerkende kracht) accountancy-eisen aan

Duitse boekhoudregels veranderen met terugwerkende kracht.

Duitsland voert met terugwerkende kracht een wijziging door ten aanzien van de accountantsregels. De regels zijn onlangs in gegaan maar gelden voor boekhoudingen vanaf 1 januari 2023. Dat heeft de Bundesanzeiger –de digitale versie van de Duitse staatscourant– bekend gemaakt op de eigen website.

  • gevolgen voor kasstroom uit operationele activiteiten Duitse ondernemingen
  • rapportageplicht subsidieontvangende activa
  • Expert: ‘bereken impact op verwachte kasstroom’

De nieuwe regels betreffen onder meer de regelgeving over hoe subsidies en toeslagen gerapporteerd moeten worden in het kasstroomoverzicht. De ontvanger van toeslagen en subsidies (voor bijvoorbeeld zonnepanelen) moet de storting in beginsel opnemen in het kasstroomoverzicht van de operationele activiteiten. Ook moet de economische eigenaar van ‘gesubsidieerde activa’ apart in de verslagen worden opgenomen. Daarnaast moeten ontvangen betalingen van terug te betalen subsidies worden toegerekend aan de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Liquiditeit en financiën

Volgens de regels is het kasstroomoverzicht een verplicht onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening en ook is het overzicht noodzakelijk om de financiële- en liquiditeitssituatie te beschrijven in het jaarverslag op het niveau van de individuele onderneming.

Terugwerkende kracht

De voorgestelde wijzigingen zijn relevant voor de boekhouding van het lopende boekjaar (waarbij vrijwillige toepassing voordat de toepassing verplicht wordt, is toegestaan). Aangezien de wijzigingen ook zouden kunnen leiden tot een verandering in de (verwachte) operationele kasstroom, die als kengetal is opgenomen in veel controles, wordt door experts geadviseerd een impactscan van de regels te doen zodat -indien nodig- tijdig aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, zo meldt de Duitse website Heufe.de

Dochterondernemingen in Duitsland

De nieuwe regels kunnen de prestaties en verslagglegging van Nederlandse bedrijven met een dochteronderneming beïnvloeden. Uit cijfers uit 2018 van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat geen ander land meer dochterondernemingen heeft, die in Nederlandse handen zijn. Daarnaast hebben veel buitenlandse bedrijven met een Duitse dochteronderneming hun hoofdkantoor in Nederland. Ook voor de accountantsrapporten van deze ondernemingen kunnen de eisen gevolg hebben.